Fiskerbonde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fiskerbonde er en fellesbetegnelse på de som levde av en kombinasjon av landbruk og fiske, enten de var selveiende bønder, leilendinger eller husmenn. Langs store deler av norskekysten var dette en nødvendig kombinasjon, fordi verken fiske eller landbruk ga nok utbytte til å fø familien. Ved å legge store deler av gårdsarbeidet på kona og yngre barn, og ta med eldre sønner ut på fiske, gikk det an å få nok til at man klarte seg.

Innledninga her er skrevet i fortidsform, selv om det finnes noen levninger av fiskerbonde-yrket. Fiskerbøndene forsvant gradvis etter hvert som lønnsomheten i fisket økte og det kom støtteordninger som gjorde det mulig å klare seg med enten landbruk eller fiske. I våre dager er det svært få som kan sies å være fiskerbønder, selv om man vil kunne finne enkelte som driver landbruk og som også har et nokså betydelig fiske til matauk og eventuelt litt for salg. I 2012 presenterte NRK Odd Inge Viken fra Roan kommune, som da ble regna som en av Trøndelags siste fiskerbønder. Han uttalte at han nok trodde at de siste fiskerbøndene ville være borte i løpet av få år.

Kilder