Fiskeriregisteret

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Døme på merkebrev
Foto: Magnar Høydal

Fiskeriregisteret vart oppretta ved Lov om registrering og merking av fiskefartøier av 5. desember 1917.[1] som vart iverksett 15. oktober 1920.

Frå forordet til det fyrste fiskeriregisteret (1920) frå Fiskeridirektørens kontor, Bergen, januar 1921:

«Ifølge denne lov utgjør hver by og hvert herred et merkedistrikt med eget merke. For hvert merkedistrikt er ansatt en tilsynsmann, til hvem eierne (de anmeldelsespliktige) anmelder sine farkoster på dertil anordnet skjema, og som på grunnlag herav fører en distriktsfortegnelse over de meldepliktige farkoster. Tilsynsmennene innsender opgaver over de således anmeldte farkoster til Fiskeridirektøren, og disse opgaver danner grunnlaget for det hovedrigister som loven forutsetter, og som herved fremlegges under titelen 'Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster'.»

Alle registrerte fiskebåtar skulle altså førast inn i registeret, som vart publisert i bokform av fiskeridirektøren om lag kvart andre år (sjå lenke til skanna versjonar). Den fyrste utgåva av registeret, frå 1921, omfatta 11549 fiskebåtar. Oppbygginga av registeret er forklart i innleiinga til kvart hefte.

Kjelde

Eksterne lenker