Fjæremssvån

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fjæremssvån i Klæbu (gnr. 2, bnr. 3) er utskilt fra Fjærem. Gården ligger nord i bygda, langs med Nidelva. Opprinnelig var dette to husmannsplasser. Den ene hørte til Krokan, og ble gitt som gave til Klæbu prestegård i 1614. Den andre hørte til Fjærem, og står i gamle dokument som navnet Fjæremssvån. Gården er på 600 da. i 2009, der 80 da. er dyrket og resten er skog. Skyld i 1930 var på 0,70 mark. Professor Oluf Rygh mener navnet kommer av svod som betyr "naken skrånende klippegrunn". Svod finner en fremdeles brukt i ord som svaberg, men naturforholdene på Svån har ikke slike formasjoner.

 • 1664: I manntallslisten for 1664 nevnes navnet for første gang. Der står det at engslettet "Svaden" hører Klæbu prestebol til.
 • 1801: Husmann Ole Evensen Svaaen bor der under folketellingen i 1801. Kona hans var Mali Pedersdtr. oppført under gården Nordset.
 • 1833: Lars Olsen Svån (1808-1872), kjøpte gården av lensmann Forseth for 150 spd. i 1840. Foreldrene til Lars bygslet Prestegårdsvån i 1809. Lars ble gift med Ane Pedersdtr. Fjærem (1812-1881). Hun var datter til Peder Iversen Fjærem. Etter Ane er det følgende ordtak kommer «Fekk eg alle grautan skulle eg fø all ungan i bygda». Barn: 1. Ole Andreas født 1841, lærer og bodde på Lillesve. 2. Peder født 1843. Husmann på Prestegårdssvån. 3. Ane Katrine født 1847, død 1872. 4. Lars født 1853 og død i 1891. Han var åndsvak.

Lars klarte ikke å sitte med Svån.

I 1852 fikk seminarlærer Ove Carlsen Bugge auksjonsskjøte på Svån for 180 spd. Han solgte gården i 1869 til Johan Jonsen Berg for 500 spd. To år senere er det skomaker Severin Brun som kjøper gården for 450 spd. I 1877 er det Knut Ellevsen Bostad som overdrar gården for 2200,- kr. Ti år senere i 1887 er det deling og skyldsetting av Prestegårdssvån, som Knut Ellevsen Bostad også overtar. Skjøtet fra kirkedepartementet på denne delen er i 1891 på 1200,- kr.

Eiere

 • I. Knut Ellevsen (1840-1919) var født på Bostad. Giftet seg i 1875 med Elen Gurine Ellingsdtr. Skjerve fra Skogn (1834-1930). Barn:
 1. Eskel født i 1875. Gikk underoffisersskolen og ble løytnant. Død i 1965 i Klæbu.
 2. Gustav født i 1877, neste bruker.
 • II. Gustav Knutsen Svaan (1877-1972), gift i 1916 med Anna Hansdtr. Reitan fra Frostad (1888-1972). Barn:
 1. Gudrun (1917-2004), gift i 1954 med Olav Dvergsnes fra Trondheim. Bodde på Flå i Melhus.
 2. Einar (1921-1997), drev farseiendommen Svaan.
 • III. I 1998 kjøpte Ingeborg og John Lium gården, etter å ha forpaktet den fra 1988. De eier også Osen nedre.

I 1875 hadde Knut Ellevsen 5 naut, 2 sauer og 2 griser. De sådde 1/4 t. bygg, 1,5 t. havre, 6 skålpund grasfrø og 1,5 t. potet.

Kilder og litteratur

 • Klæbuboka, gårds- og slektshistorie, bind II. 2009.