Fladeby cellulosefabrikk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Flateby Cellulose.
Foto: Henning Bergersen

Fladeby cellulosefabrikk var opprinnelig et tresliperi, bygd 1900. Sliperiet gikk bare i et år. Ombygd til sulfat cellulosefabrikk i 1905, brant samme år. Ny fabrikk kom i drift 1906. Fabrikken var i drift til begynnelsen av 1930-årene. På det meste arbeidet det 140 personer ved fabrikken. Rett nord for fabrikken lå det ei brygge hvor frakte/passasjerbåten «Strømmen» la til. På 1950-tallet ble det startet opp et metallstøperi og en makaronifabrikk i to av de gamle fabrikklokalene - disse bedriftene bestod i ca 10 år før de ble nedlagt. Alle bygningene er i dag revet unntatt bygningen hvor makaronifabrikken lå - der har i dag en motorklubb tilhold. Området er i dag omregulert til friområde med båthavn og badeplass.

Det er også andre kulturminner knytta til fabrikken. Eiendommen Flatebydalen var først husmannsplass, siden selveierbruk, før den ble oppkjøpt i forbindelse med Fladeby cellulosefabrikk. Plassen hadde mølle/kvernhus nederst i Damsåa. Under Collettenes tid på Flatebygodset bodde deres fullmektiger her. På 1860-tallet ble det drevet butikk bla. på stedet. Bache-Wiig med familie bodde også her i deres tid ved Fladeby Cellulosefabrikk. Da ble boligen kalt for Ingeniørboligen.

Ei mølle eller et kvernhus tilhørende plassen Flatebydalen står også der. Den ble nedlagt før 1900.


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Fladeby cellulosefabrikk er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.