Flatbygdene på Hedmarken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Flatbygdene har god landbruksjord. Her Skattum på Vang, nå i Hamar kommune.
Foto: Widerøes Flyveselskap (1949).

Flatbygdene på Hedmarken er en del av silurbygdeneØstlandet. Området omfatter deler av kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, det vil si kommunene i området Hedmarken. Den høyereliggende delen av disse kommunene regnes med til Hedmarksvidda. Som navnet tilsier er landskapet relativt flatt i denne delen av Hedmark, og med et jordsmonn basert på kambrosiluriske avsetninger er det svært godt jordbruksland. Kulturlandskapet i dette området går tilbake til jernalderen og bronsealderen. Silurbygdene fortsetter nedover på Romerike og i andre deler av Oslofeltet.

Flatbygdene har tradisjonelt hatt større gardsbruk enn man finner ellers i Hedmark; i dalførene har det ikke vært så enkelt å anlegge storgårder. Dette førte til at avstanden mellom storbonde og husmann kunne bli stor, både sosialt og økonomisk. Et eksempel på hvor hardt dette sitter i finner man i Ringsaker, der det fortsatt er en del av bondeslekt som er negative til at man framhever husmannssønnen Alf Prøysen som bygdas store sønn.

Kilder

  • Anne Elgersma og Vidar Asheim: Landskapsregioner i Norge, NIJOS 2/98 (pdf)