Foldalbruket

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foldalbruket kystkultursenter

Foldalbruket ligger i kommunesenteret Kjøllefjord i Lebesby kommune, Finnmark.

Foldalbruket var tidligere et fiskebruk med trandamperi, saltfisk- og tørrfiskproduksjon. Her var også ekspedisjonskai for Hurtigruten. I dag er Foldalbruket et kystkultursenter med arrangementslokaler, romutleie og museum.

Foldalbruket anno 1938

Nils Foldal - fiskekjøper og ekspeditør

Nils Foldal f.1888, etablerte Foldalbruket i 1915. Her var det trandamperi, fiskemottak og tørrfiskproduksjon. Omkring 1926 ble Foldal ansatt som ekspeditør for Vesteraalens Dampskipsselskab, som da hadde 3 skip. Tidlig på høsten i 1927 gikk den første hurtigruta til kai i Kjøllefjord. Nils Foldal var også ekspeditør for Ofotens og for Nordenlandske dampskipsselskaber som senere kom inn i hurtigrutetrafikk med hvert sitt skip. I 1933 ble Nils Foldal ansatt som ekspeditør for Vesteraalske Dampskibsselskab i Aalesund og flyttet dit. Foldals nevø, Lars Rebbestad, overtok som bestyrer. Han var i mange år en av de største fiskekjøperne i Kjøllefjord. Høsten 1944 (4.-6.november) brente og sprengte tyske marinesoldater alle hus og kaier i Kjøllefjord, og befolkningen ble tvangsevakuert. Også Foldalbruket ble rasert.

Gjenreising og ny tid

Sommeren 1945 kom de første innbyggerne tilbake. Lars Rebbestad kom og orienterte seg i ruinene. Det ble satt igang arbeid med opprydning og reparasjon/bygging av kai. Det måtte søkes om å få tildelt brakker og materialer for oppsetting av pakkhus, damperi, bolig og kontor m.m. Det var i første omgang 7 fiskebruk som skulle i drift i Kjøllefjord. Foldalbruket kom i gang med fiskekjøp i 1946, samtidig som oppbygging pågikk. Det kom i gang ordinær skipstrafikk og skipsekspedisjonen ble gjenopptatt. Tilførselen av fisk var ennå minimal. Våren 1947 ble det godt fiske med juksa, og det kom endel fremmedbåter. Mottaket brøt sammen. I noen tilfeller tilbød fiskerne både sperret og rotskjært fisk i håp om salg. Foldals fartøy "Levergutten", ble slept innom her på tur til Vardø, men ble liggende på havna og kjøpe fisk utover våren. På Foldalbruket ble det anlagt sagbruk basert på drivtømmer. Slik kunne man skaffe tilstrekkelig med materialer for å ferdigstille bygningene. Lokale fiskere samlet drivtømmeret som de deretter solgte til fiskebrukene. Ei stor egne- og rorbu var det siste bygget som ble gjenreist på Foldalbruket. Det sto ferdig høsten 1953. Omkring 1959 kom Ålesundsfirmaet Elling Aarseth inn som aksjonær i bedriften, og firmaet Nils Foldal AS. Ekspedisjonen ved Foldalbruket ble overdratt til Chr. Horst as. Den 31.oktober 1959 var hurtigruteskipet "Vesteraalen" siste båt som la til ved Foldalkaia, etter at det hadde vært ekspedert hurtigruter her i 32 år. Fiskekjøpet var i drift til 1977. Oppkjøp av tørrfisk fra andre produsenter for eksport vedvarte til 1983, da langvarig krise i tørrfisknæringen førte til crack i markedet og Foldalbruket, i likhet med flere andre fiskebruk som bare drev konvensjonelt, måtte innstille drifta.

Kystlaget kjøper bruket

Kjøllefjord kystlag kjøpte Foldalbruket i 1993. Formålet var å redde anlegget fra riving. Kystlaget kontaktet Riksantikvaren samme år. De kom på besøk året etter, og anlegget ble vedtaksfredet etter §15.

Etter mange år med intenst restaureringarbeid og trang økonomi innså Kjøllefjord Kystlag at Foldalbruket ikke kunne drives på idealisme og dugnadsinnsats alene. Stiftelsen Foldal ble opprettet i 2004. Dette er et samarbeid mellom Kjøllefjord kystlag, Lebesby kommune og Kjøllefjord Handelstandsforening.

I 2005 åpnet den første museumsutstillingen ved Foldalbruket. Denne inneholdt gjenstander samlet av Kystlagets medlemmer, og var utstilt i Tørrfiskbryggas 2.etasje. Senere er museet utvidet og omfatter i dag 4 av 5 bygninger på anlegget. Museets formål er å formidle historien om Foldalbruket og lokal fiskerihistorie. I vårt kulturhistoriske galleri forteller vi også Finnmarks historie, hovedtrekkene i utviklingen fra vikingetid til moderne tid.

Kilde