Formannskap og kommunestyre - arkiver

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arkivene etter formannskapene er for de fleste kommuner meget innholdsrike. Forhandlinger og vedtak ble ført i en egen forhandlingsprotokoll eller møtebok. Disse er ofte bevart sammenhengende fra kommunen ble opprettet. På 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet ble forhandlingene til formannskap og kommunestyre ført i samme protokoll. I tillegg ble det ført egne journaler og kopibøker. Disse var på 1800-tallet ikke bare registre, men inneholder mye informasjon og saksopplysninger.

Formannskapenes arkiver består også ofte av store serier med korrespondanse. På 1800-tallet er de fleste inn- og utgående brev bevart nettopp i formannskapets arkiv. Fram til ca. 1930 ble saksarkivene ordnet kronologisk. Deretter ble det vanligere med saksmapper og arkivering etter ulike arkivnøkler.

Ellers består formannskapsarkivene av en del møtebøker fra ulike nemnder og råd og av tilvisningsbøker, budsjett, inventarprotokoller m.m.

Arkivene etter formannskap og kommunestyrer skal være gjort tilgjengelige gjennom en depotordning. De fleste kommuner har enten egne ordninger (f.eks. byarkiv) eller så har de overlatt oppgaven til et interkommunalt arkiv.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra Kjetil Reithaug, Arkivverket.