Frølich

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Frølich er navnet på to norske slekter, som begge innvandra fra Danmark og har røtter i Polen.

Frølich er også navnet på ei svensk adelsslekt med østerrikske aner.

Fra Polen via Helsingør

Eldste dokumenterte stamfar til denne slekta er Marcus Frølich (f. omkr. 1575), bosatt i Toruń i Polen. Hans sønn Gottfried Frølich (ca. 1600–1679) var bartskjærer i Toruń. Familien tilhørte den tysktalende delen av befolkningen i byen, som på tysk kaltes Thorn. Omkring 1630 emigrerte han med sin kone Catharina Schultes (1601–1651) til Helsingør i Danmark, hvor han fikk en stilling på Kronborg slott. Deres sønn Marcus Frølich (1637–1690) ble født i Helsingør, men kom omkring 1665 til Fredrikstad, hvor han ble feltskjær for garnisonen i festningsbyen.

Marcus Frølich og hans kone Kirsten Nicolaysdatter kom i 1676 til Christiania, hvor han ble feltskjær på Akershus festning, bosatt på Hovedtangen. I 1677 ble han forfremmet til regimentskirurg for det Akershusiske infanteriregiment. «Mester Marcus» ble snart også stadsmedicus i Christiania, med bolig i egen bygård, nå Kongens gate 14. Sønnen Johan Friderich Frølich (1681–1757) gjorde en klassereise og endte i Trondheim som generalløytnant og kommanderende general nordenfjells. Han ble gift med Hilleborg von Wettberg, etterkommer av kjente danske adelsslekter. Deres datter Cecilie Christine Schøller arvet «Generalgården» og oppførte der Stiftsgården i 1770-årene. Generalens etterkommere var i flere generasjoner militære offiserer.[1]

Frølichs redutt, et utenverk til Kristiansten festning i Trondheim, er oppkalt etter generalløytnant Johan Frederik Frølich (1681–1757).

Frølichs vei i Oslo har navn etter hoffsjef Theodor Christian Brun Frølich (1834–1904).

Fra Polen via Hørsholm

Stamfar til denne slekta er den polskfødte skogfogden på Hørsholm Christoph Friederich Frølich (1772–1856). Slekta ble ført til Norge av hans sønn Fritz Heinrich Frølich (1807–1877).

Frølichbyen i Oslo har navn etter Fritz Heinrich Frølich (1807–1877) og Frølichpassasjen i Oslo har navn etter hans sønn Georg Ludvig Andreas Frølich (1844–1930).

Litteratur

Referanser

  1. Frølich, Peter: Fra Thorn i 1570-årene til Bergen i 1920-årene. Historien om en gren av Frølichslekten. Bergen, eget forlag 2007.