Franzefoss

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Franzefoss Bruk»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Franzefoss er et bergverks- og gjenvinningsselskap med hovedkvarter i Olav Ingstads vei 5, Rud i Bærum.

Historie

Virksomheten har sin opprinnelse i Sandvika Kalkmølle, etablert i 1919 av Wilhelm Bernhard Markussen ved Franzefossen i Sandvikselva. Markussen eide Hamang gård, og drev møllen som et personlig firma. Virksomheten startet med produksjon av kalksteinsmel til landbruket og knust stein til bygg og anlegg. Bruddet på Elvebråten ovenfor Franzefossen ble åpnet i 1924.

16. juni 1936 ble Franzefoss Bruk AS etablert av sønnen Sverre Markussen; han var disponent til 1974, da han ble avløst av sin sønn Olav Markussen. Betydelige utbygginger i knuseverk, mølleri og betongfabrikk ble gjennomført på eiendommen i 1950-årene for å dekke den voldsomme etterspørselen etter krigen. Gruvedriften på kalk under jord startet i 1952, mens pukkverket på Steinshøgda ble åpnet som første etablering utenfor Franzefoss-anlegget i 1960. Et nytt pukkverk ble åpnet på Bånkall gård i Oslo i 1966, og i 1969 ble det bygd en knuser inne i fjellet på Steinsskogen, slik at dagbruddet ble skjult.

Samme år gikk Franzefoss inn i asfaltbransjen, først med leie av asfaltverket til Asfaltdekke AS på Griniveien, deretter med egne verk på Bånkall (1970) og Franzefoss (1972), med nytt mølleri, betongfabrikk og pukkverk i 1970. Den første kalkvirksomheten utenfor Franzefoss, dolomittanlegget i Ballangen i Nordland, stod ferdig utbygd i 1980. I 1981 flyttet Franzefoss fra brakkebygget ved Ringeriksveien til nytt bygg i Rud-Hauger Næringspark.

Ved dannelsen av KS AS Bærumasfalt i 1982 gikk Sigurd Hesselberg inn med 50 % og fikk tilgang til asfaltverkene på Franzefoss og Bånkall. Franzefoss overtok Vassfjell Pukkverk AS i Trondheim som del av betalingen. I 1983 sikret selskapet seg råvarereserver av kalk gjennom overtakelse av dagbruddet til AS Ringerike Kalkverk. AS Vinterbro Pukkverk ble kjøpt opp i 1986. To år senere ble mineralanleggene i Lillesand og på Bryggja kjøpt opp; delvis solgt ut i 1994. I 1991 ble Verdalskalk AS etablert, og TM Betong og Lia Pukkverk i Trondheim kjøpt opp. Franzefoss Asfalt AS ble etablert i 1994, sammen med entreprenørselskapet Selmer. Franzefoss solgte seg ut igjen i 1998. Faxe Kalks pukkverk i Kragerø og Risør, samt grusvirksomheten på Jylland i Danmark, ble kjøpt i 1995. Franzefoss var Jyllands største grusprodusent inntil selskapet ble solgt i 2004.

Franzefoss Gjenvinning AS ble etablert i 1995 og gjennomførte en rekke oppkjøp på Øst- og Vestlandet. En sorteringshall med kvernanlegg ble bygd på Franzefoss i 2000. Bergseth Transport AS og Asker og Bærum Gjenvinning AS på Isi ble overtatt i 2002. Franzefoss Bruk var med på å etablere Norges største betongselskap, Unicon AS i Sandvika, i 2000. Samme år ble all pukkvirksomhet samlet i Franzefoss Pukk AS, og kalkvirksomheten i Franzefoss Kalk AS, med Franzefoss Bruk som morselskap.

Franzefoss-eiendommen ble lagt inn i Franzefossbyen AS i 2002, etter å ha blitt avsatt som fremtidig utbyggingsområde for Sandvika. Franzefoss Pukk overtok Lierskogen Pukkverk AS i 2001, samt pukkverkene Hanekleiva i Sande, Nesodden og Kobbervikdalen i Drammen. Produksjonsselskapet NorFraKalk AS ble etablert på Rud i 2004.

Deling av selskapet

I 2005 delte familien Markussen Franzefoss-konsernet i to. Franzefoss Pukk, Franzefoss Gjenvinning og Franzefossbyen ble lagt inn under holdingselskapet Franzefoss AS, som eies av søsknene Birte Mjønes, Kristin og Halvard Markussen med barn. Halvard Markussen, som hadde en rekke lederposisjoner i selskapet fra 1973, overtok ledelsen av det nye selskapet. Det opprinnelige Franzefoss Bruk, med datterselskapene Franzefoss Miljøkalk og Verdalskalk, NorFraKalk, eiendomsselskapet Olav Ingstads vei 5 AS og Franzefoss Kalkmølle AS (den gamle møllen, restaurert i 1991, drives som kulturstasjon), ble lagt inn under holdingselskapet Franzefoss Minerals AS, som eies av brødrene Gunnar og Olav Markussen med barn. Olav Markussen fortsatte som leder.

Franzefoss Pukk tar ut pukk, grus og mineralforekomster til bygg, asfalt- og betongproduksjon fra 10 anlegg på Østlandet, inkludert Franzefoss og Steinskogen, og seks anlegg i Trøndelag. Selskapet driver også to asfaltverk i Oslo-området, hvorav ett på Franzefoss. Franzefoss Pukk drev også mottak og gjenvinning av betong og asfalt. Denne virksomheten ble i 2007 solgt til BA Gjenvinning AS i Oslo, samtidig som Franzefoss Pukk kjøpte halvparten av aksjene i BA Gjenvinning. Franzefoss Gjenvinning er en av Norges største leverandører innen håndtering av næringsavfall, farlig avfall, behandling av oljeboringsavfall og tankrengjøring. Selskapet har 7 anlegg, inkludert Franzefoss og Isi. Franzefoss Miljøkalk er en av landets største kalkleverandører, med produksjonsanlegg på Franzefoss, i Hole, Verdal og Ballangen. Franzefoss-selskapene hadde samlet 332 ansatte og omsatte for 912 millioner kroner i 2006.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Franzefoss er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.