Fredeng (Gjøvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Fredeng var en gard i Gjøvik kommune, gnr. 52, bnr. 2 og 4, som lå omtrent der som Fredengvegen 9 ligger i dag. Garden ble kjøpt og oppdyrket omkring 1898 av sakfører Adolf Skattum. Jorda hørte før den tid til Øykåsen. Midt på 1950-tallet var jordbruksarealet på 90 mål dyrket jord (myr- og moldjord), annet jordbruksareal 10 mål og 180 mål med skog. De eide 2 hester, 8 kyr, 1 okse, 2 ungdyr, 3 griser og 30 høner. Kopperud skole ble bygd på Fredengjordet i 1975, mens resten av garden ble boligområde. Nedbygginga av Fredeng var et ledd i Gjøvik kommunes omfattende bolig- og næringsutbygging i gamle Vindingstad krets.

Historie

Sakfører Adolf Skattum kjøpte opp en god del bruk i denne delen av Vardal rundt 1900. På Fredeng dyrket han opp jord, og sannsynligvis var det også han som bygde husa. Våningshuset ble satt opp i 1898 og uthuset rundt 1900. Det ble og oppført ei bu med skåle og garasje i 1915. Etter Adolf Skattum var det Martin Rudshagen som eide garden. Han solgte eiendommen videre til Andreas Lund. I 1924 kjøpte Ole Halvorsen født 1893, garden av Andreas Lund. Han restaurerte våningshuset i 1932 og bygde bryggerhus i 1943. Hans foreldre het Jens Halvorsen og Maria Cornelius, og han giftet seg i 1926 med Antonette Lie. De eide også en forretning i Hof i Solør (Firma Anders Lie).

I 1956 kjøpte Gjøvik kommune eiendommen. Den ble da i noen år utleid til forskjellige familier, men etter en tid ble hele garden revet og jorda solgt til boligtomter og skole for det nyetablerte boligområdet i Sørbyen.

Peder Leirdal på Skattum i Nordlia var muligens den siste som brukte jorda på Fredeng. Han hadde fått høre at jorda lå brakk, og slo graset der til kufôr tørrsommeren 1969. Da trengtes alt graset som kunne skaffes.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.76699° N 10.67948° Ø