Fredrik Christian Wildhagen (1888-1971)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fredrik Christian Wildhagen fotografert i andre halvdel av 1930-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Fredrik Christian Wildhagen (født 9. februar 1888 i Kristiania, død 2. mars 1971) var skole- og kringkastingsmann, kjent som mangeårig leder for NRKs opplysningsavdeling. Han var også aktiv innen Det Norske Studentersamfund i en årrekke.

Familie

Wildhagen var sønn av overlærer Anton Dietrichson Wildhagen (1855-1934) og Marie Levine Bie (1856-1949), og ble gift i 1912 med Dora Gertrude Henriksen (1888-1974).

Liv og virke

Wildhagen tok examen artium ved Kristiania katedralskole i 1906 og Krigsskolens nederste avdeling i 1907, før han begynte å studere filologi ved universitetet.

Ved siden av studiene arbeidet han som lærer, først i folkeskolen og fra 1912 ved Hallings skole. Han ble cand.philol. med historie hovedfag i 1917 (hovedoppgave: Jonas Anton Hielm 1814–1820. Et bidrag til en norsk politikers utviklingshistorie), og tok pedagogisk seminar i 1922.

I 1923 ble han ansatt som lektor ved Akers kommunale gymnas. Wildhagen ble tilknyttet Kringkastingsselskapet (NRKs forløper) i 1931 som konsulent for å tilrettelegge skolekringkastingen. I NRK, fra 1933, ble han programredaktør med ansvar for Opplysningsavdelingen, såkalt foredragssjef.

Under krigen tok Wildhagen opp igjen lærergjerningen en periode, men ble arrestert for etterretningsvirksomhet og satt ett år på Møllergata 19 før han kom til Grini. Etter krigen kom han tilbake til NRK og fortsatte som sjef for Opplysningsavdelingen til han falt for aldersgrensen i 1958. Han ble etterfulgt av Hartvig Kiran.

Wildhagen var formann for Det norske Studentersamfund i 1913 og 1921, og fra 1921 til 1963 var han seremonimester i Samfundets orden Den Gyldne Gris. Han utga enkelte bøker, og sto bak en rekke artikler og foredrag.

I folketellingen for Kristiania for 1910 er Wildhagen registrert som student sammen med foreldrene og to søsken på adressen Thereses gate 49 ved Bislett. I adresseboka for Oslo 1965/66, noen få år før han døde, er Wildhagen oppført som forhenværende programredaktør på adressen Alvheimveien 12 på Bekkelaget.

Ettermæle

Fredrik Christian Wildhagen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet er noe vanskelig lesbart.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I et minneord over Wildhagen i Aftenposten 11. mars 1971 skrev kulturpersonligheten Mentz Schulerud blant annet:

Det er gått mange som det er gått meg: da vi fikk høre om Fredrik Christian Wildhagens bortgang, var det som om en hel periode var slutt. Ikke bare i vårt eget liv, men i samfunnets. Og med samfunnet mener jeg da både det store almenne samfunnet - og Studentersamfundet, Det Norske Studentersamfund. Wildhagen var så helt og fullt en samfunnets mann - i den nevnte dobbeltbetydning. - Han nådde den høye alder av 83 år, og på grunn av denne alder har vi i senere år måtte savne ham både på talerstol og ved mikrofonen, men så lenge han var blant oss, var han en instituasjon, et begrep - og nu, da han er borte, kan vi både med vemod betrakte det tomrom som efterlater seg, og som markerer slutten på en livsform og en historisk epoke - og betrakte det livsrom han fylte på sin særegne måte.

Fredrik Christian Wildhagen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder og referanser