Gamlegrendåsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gamlegrendåsen er et boligområde i Kongsberg. Det ligger sørøst for byen, og med omkring 1300 husstander er det Kongsbergs største boligområde.

Gamlegrendåsen ble utbygd fra 1977, og har blitt utvida flere ganger. Navnet er av eldre dato, da området ved enden av Gamlebrua over Lågen var kjent som Gamlegrenda og åsen bak naturlig nok ble Gamlegrendåsen. Tidligere var det en rekke løkker på åsen, 103 av dem på det meste. Til disse lå det også mye beitemark. En av løkkene var bebygd med det som ble kjent som Ruudhytta, eid av faren til Birger Ruud, Asbjørn Ruud og Sigmund Ruud. De drev trening der, noe som bidro sterkt til at Kongsberg ble et sentrum for hoppsport i mellomkrigstida. Flere veier i området har navn etter kjente skihoppere, blant annet Birger Ruuds vei og Petter Hugsteds vei.

Spor etter tida som bymark og beitemark er fortsatt synlige i landskapet. Blant annet er flere fegater beholdt som gangveier, og det er mange ryhdningsrøyser og steingjerder der. Tårnlåven fra Haukeliløkka ble flytta til Lågdalsmusee da utbygginga starta i 1977.

Området har barneskolen Gamlegrendåsen skole, flere barnehager, dagligvarebutikk og idrettsanlegg.

Litteratur og kilder