Geil

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bak Lars Vevatne (f. 1889), kona Marie f. Vines 1896 og datteren Gerd, fra Tysnes i Sunnhordland sees den gamle geilen til marka; stengjerde på den ene siden og såkalt «stengle» i kløft på den andre. Stenglet stod bare når kuene ble jaget ut i marken.
Foto: Gerd Kaasa/Lokalhistorisk arkiv i Tysnes (1938).

Geil (reksterveg, gutu) betegner oftest en smal vei med gjerder, skigarder eller stengjerder på begge sider. Hensikten med gjerdene var primært å gjøre det enkelt å føre buskap langs veien. Bokverket Norske Gaardnavne beskriver geil som en «Fævei, indhegnet paa begge Sider». Flertallsformen er gile.

Sort-hvittbildet fra Tysnes viser at innhegningen kan være av mer midlertidig art. Der er den en kombinasjon av et permanent stengjerde på den ene siden og et midlertidig stengsel av tre på den andre, mens den moderne geilen kan være enda mer midlertidig med strømgjerder på begge sider.

Krøttervegen mellom Øverby og Holmstadsvea på Toten.
Foto: Trond Østby (2016).
Geilaveg ved Lyngheisenteret på Lygra i Hordaland.
Foto: Kjell Magnus Økland