Gerhard Schwenzer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gerhard Schwenzer SS.CC. (født 1. oktober 1938 i Lorch, Tyskland), er biskop emeritus i Den katolske kirke. Han har tidligere vært administrator, vikar og biskop av Mellom-Norge og av biskop av Oslo.

Schwenzer ble prestevia den 18. juli 1964 i Simpelveld i Nederland, og tilhører ordenssamfunnet picpuspatrene (SS.CC.). Han har en doktorgrad i teologi. Temaet for avhandlinga, som han disputerte på i Roma i 1968, var kirkebegrepet til den lutherske teologen Schlink. Han ble den 25. mars 1974 utnevnt til apostolisk administrator for vikariatet Mellom-Norge. Den 29. august 1975 ble han så utnevnt til titularbiskop av Hólar. Dette er en vanlig ordning i Den katolske kirke, der biskoper som ikke er knytta til et spesifikt bispedømme får tittel fra et historisk bispedømme i stedet. Han ble samtidig utnevnt til apostolisk vikar for Mellom-Norge, og den 7. desember 1975 ble han bispevia av John Willem Gran i St. Olav domkirke i Trondheim. Da vikariatet Mellom-Norge ble et eget stift (personalprelatur) i 1979 ble Schwenzr naturlig nok utnevnt til biskop-prelat.

Den 2. juni 1981 ble han utnevnt til koadjutor-biskop av Oslo, hvilket vil si at det ble klargjort at han ville være neste biskop av Oslo. Han ble innsatt i St. Olav domkirke i Oslo den 4. september samme år, og den 26. november 1983 ble han biskop av Oslo. Han var ved siden av dette også apostolisk administrator sede vacante av Trondheim stift fram til 9. februar 1988, da en etterfølger ble utpekt.

Den 2. mars 2005 søkte han om avskjed på grunn av alder og helse. Pave Benedikt XVI innvilga avskjed i nåde den 29. juli samme år, og den 22. oktober tok Bernt Eidsvig over som biskop av Oslo. Etter sin avgang bosatte Schwenzer seg først i Akersveien og siden Akersbakken. Som biskop emeritus avlaster han Eidsvig blant annet med konfirmasjoner og andre kirkelige handlinger der det etter katolsk skikk helst skal være en biskop som forretter.

For sitt arbeid for mellomkirkelig samarbeid ble Schwenzer i 2006 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Kilder