Gjøvik avholdslag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjøvik avholdslag ble stiftet under navnet Gjøviks totalafholdsforening i 1881.

Lagets første fane

17. mai 1892 ble totalafholdsforeningens første fane innviet. Avsløringen ble gjort i byens bedehus, hvor det var samlet en anselig forsamling. Etter avsyngelsen av første vers av salmen «I Jesu navn skal all vår gjerning skje», tok foreningens formann ordet. Han sto for det seremonielle inkludert en dertil høvelig tale, hvor han minnet om fanens hensikt - som var å være samlingsmerke og mane til enighet, troskap og utholdenhet i arbeidet for avholdssaken. Etter "teppefall" uttaltes ønsket om at fanen måtte få et stort følge trofaste kampfeller, som etter hvert måtte vokse i antall. Til melodien av «Norges bedste værn og fæste», sang forsamlingen fire vers av «Fred i hjemmet».

17. mai-toget

Årets demonstrasjonstog startet fra apotekplassen, hvor flere samstemte i at Gjøviks totalafholdsforening hadde fått en meget vakker fane: Den var av blå silkeduk med "halvekte" gullfrynser, snorer av silke i nasjonalfargene. På forsiden sto øverst "Gjøvik totalaholdsforening", med en grønn eikekrans under med følgende motto: "Fred i hjemmet, lykke i landet!" og nederst: "Stiftet 1881". Øverst på baksiden var et bånd med Det Norske Totalavholdsselskaps logo: D. N. T. og på midten det norske våpen omgitt av en krans. Omkring våpenskjoldet sto "17de mai 1892".

Dyrt

Fanen var malt av I. Mikkelsen i Gjøvik. Prisen ble om lag kr 210, som ble tilveiebragt gjennom bidrag fra Gjøviks kvindeforening for afholdssagen og dels ved inntegnede bidrag - i det vesentligste fra foreningens egne medlemmer.

Fest

Etter demonstrasjonstoget holdt foreningen fest i bedehuset. Der ble det bevertning med sjokolade og julekaker, samt at det var sang og taler - inntil man kl. 2300 skiltes med takk til Gud for den gave han skjenket det norske folk in maidag for 78 år siden.

Kilde

Menneskevennen 4. juni 1892