Gjertsens skole for den høiere almendannelse

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Gjertsens Skole)
Hopp til navigering Hopp til søk
Gjertsens skole holdt først til på St. Olavs plass 5. Bygningen ble revet i 1965.
Foto: Olaf Martin Peder Væring (omkr. 1880).

Gjertsens skole for den høiere almendannelse lå på St. Olavs plass 5 i Kristiania. Den var grunnlagt av Fredrik Gjertsen (1831–1904) og M. Gjør i 1869. Skolen var en privat forberedelsesskole som senere ble utvidet til et latin- og realgymnas. Skolebygningen var tegna av av arkitekt Wilhelm von Hanno.

I 1874 ble Gjertsens skole betydelig utvidet, ved at en rekke elever ble overført hit fra Nissens latin- og realskole, som ble nedlagt dette året. Gjertsens skole ble i 1899 flyttet til Niels Juels gate 52 på Frogner, hvor den fra 1900 ble drevet under navnet Frogner Høiere Almenskole. Gjertsen satt som bestyrer for skolen til 1889, da den ble overtatt av at interessentskap av lærere under ledelse av hans samarbeidspartner, skolebestyrer Gjør.

Skolen hadde rett til å avholde middelskoleeksamen og eksamen artium.

Lista over personer som avla artiumseksamen ved Gjertsens skole er lang. Ofte er det ikke tydelig hvem som fikk skolegangen sin ved skolen, og hvem som avla artiumseksamen som privatister. Da kvinner begynte å få tilgang til artium, fikk mange undervisning enten privat eller ved andre skoler, og tok deretter artium som privatister ved Gjertsens skole. Dette gjelder blant annet legen Honoria Dietrichson, lærer Marie Lundquist og legen Regine Stang, som alle gikk artiumskurset ved Ragna Nielsens skole.

Blant ansatte på skolen kan nevnes

Kilder