Grammatisk kjønn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Grammatisk kjønn eller genus er ei grammatisk kategorisering som finst i ulik grad i mange språk. Det eldre nordgermanske systemet har tre kjønn: maskulinum/hannkjønn, femininum/hokjønn og nøytrum/inkjekjønn/(intetkjønn). På skriftlig svensk og dansk er hannkjønn og hokjønn i hovudsak samanfalt til utrum/felleskjønn, og det same er fallet i varierande grad på riksmål og delvis bokmål. Dialektane kan ha opptil tre kjønn i både norsk, svensk og dansk. På samiske og østersjøfinske språk blir ikkje grammatisk kjønn bruka. Kriteria for at ein seier at eit språk har grammatiske kjønn er 1) at substantiv tilhøyrer ein særskild morfologisk klasse (nokre substantiv kan jamvel plasserast i fleire kjønn) og 2) at adjektiv (og i nokre språk verb) har skilde formar for kjønna.

Kjelder og litteratur