Grimstad telefonforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Grimstad telefonforening ble etablert 13. juli 1885.

Tidslinje Grimstad telefonforening.[1]

 • 1885 Mellem Grimstad samt Landvig og Fjære herreder – Fevig undtaget
 • 1891 Eide, Øiestad og Herefos herreder
 • 1901 Myklands og Vegusdals herreder
 • 1907 En linje til Mesel i Froland
 • 1912 En linje til Reiersholmen i Froland
 • 1921 Innen og mellem Grimstad by og herredene Landvik, Fjære, Eide og Øyestad
 • 1945 Innløst av Telegrafverket. Kjøpesum kr. 150 000. Anlegget hadde da 775 apparater.

Andre lokale notater

 • Ved kongelig resolusjon 10. august 1882 får Arendals telefonforening tillatelse til - blant annet - å drive telefonanlegg fra Arendal sentralsatsjon til Fevik.[2]
 • I 1885 får Grimstads Telefonforening tillatelse til å drive telefonanlegg innen Grimstad, Landvik og Fjære herreder, - Fevik unntatt.[4] Opprinnelig hadde Arendal telefonforening fått tillatelse til å etablere telefonlinje til Fevik. Men dette var ikke etablert pr 1888. Departementet peker i 1888 på en vis usikkerhet ved om Fevik bør knyttes mot Arendal eller mot grimstad.[5] I 1891 fornyes Grimstad Telefonforenings tillatelse for fem nye år. Samtidig presiserer departementet at Arendals Telefonforening har tillatelse til å drive telefonlinje mellom Arendal og Fevik inntil 26. mars 1893.[6]
 • 10. januar 1891 får Grimstad Telefonaktieselskab tillatelse til drift og telefonanlegg mellom Grimstad og herredene Fjære, Landvik og Eide. 10. september samme år utvides tillatelsen til Øyestad og herefoss.[7]
 • Grimstad og Omegns Telefonforening avholdt konstituerende møte 27. mai 1891. Meldingen i avisen tyder på at man ganske umiddelbart vil sette igang arbeidet. Og man satser også på at Grimstads omegn skal få linje. Fevik nevnes særskilt.[8]
 • I 1893 får Arendalsselskapet tillatelse til å drive telefonanlegg til Fevik inntil 4. juni 1897. Men anlegget kan ikke utvides uten særlig tillatelse.[9]

1894: Skal staten overta de private telefonselskapene?

I 1892 ble det lansert en tanke om at staten skulle overta de private telefonanleggene i Norge. Disse protesterte på dette, bl.a. etter et større møte i Kristiania 28/4 1894. På dette møtet var Grimstad telefonforening representert ved O. R. Bache.[11]

Referanser

 1. »Privat-telefonen i Norge», Ingolf Lenæs 1966
 2. Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjørelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge : til Brug for den Lovstuderende. 10 : 1883-86
 3. »Privat-telefonen i Norge», Ingolf Lenæs 1966
 4. Departementstidende 1885
 5. Departementstidende 1888
 6. Deptartementstidende 1891
 7. Vestlandske tidende 4/10/1891
 8. Nedenæs Amtstidende 3/6/1891
 9. Departementstidende 1893
 10. Aftenposten 5/11/1896
 11. »Privat-telefonen i Norge», Ingolf Lenæs 1966