Gunder Thorsen Ulenes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gunder Thoresen Ulenes var en kjent båtbygger i Fjære i første del av 1800-tallet.

Se også Ulenes (Fjære gnr 28).

Familie

I 1801 finner vi Gunder Torsen som ugift snekker på "Ullenæs" i Fjære. Han er 34 år og bor sammen med søsteren Mette hos foreldrene Tor Taraldsen og Barbro Andersdatter, begge 61 år i 1801. Faren er gårdbruker.

Om Gunder Thorsen Ulenes

Gunder var en av nøkkelpersonene på Rønnessiden ved kampen mot den engelske fregatten på Grimstad havn 16. mars 1811.[1]

Skipsbygger

I Grimstad bys historie finner vi:

"Paa Ulenæs begyndte Gunder Thorsen Ulenæs, efterat han — paa foranledning av den andensteds her i boken omtalte kommandør Sølling — hadde været i Kjøbenhavn og utdannet sig som skibsbygmester, omkring aaret 1800 sit skibsbyggeri, som han drev til 1839. Han bygget flere fartøier for redere i Grimstad og forøvrig til redere i de fleste av landets byer, og utførte reparation (fortømring) av ældre skuter. Hans Sønner Tarald og Thor Gundersen, som begge var utdannet som skibsbygmestere, flyttet i 1843 det gamle skibsverftet paa Ulenæs ut til Rønnæs — først ret ut for det nuværende pensionat og siden til odden straks bortenfor («Værven») — og bygget der 15 fartøier. Thor Gundersen døde i 1868, men Tarald fortsatte med skibsbyggeriet til 1874. Før de anla skibsverftet ved Rønnæs var Tarald Gundersen en tid i Stathelle og bygget skibe, og Thor Gundersen var paa Kongelungen i Asker og bygget skibe der."

Skipsliste

  • Hebe: 1810-12: Skip, bygget for Anders Christensen Bie.[2]
  • Folkefesten: 1827 - 112 1/2 kl. For Fredrik A. Petersen.[3]
  • Jens Ruffen: 1828 - Skonnert 58 1/2 kl, bygget for Christian Pharo[4]
  • Gjengangeren: 1835 - Skonnert 53 kl. Bygget for Christian Pharo[5]

Referanser

  1. Joh. K. Bergwitz: "Grimstad 1800-1850 : som type paa norsk smaaby : med en indledning: Henrik Ibsens ophold i Grimstad 1844-18502, utg 1913.
  2. Halfdan Drevdal: "Fra de hvite seils dager : beretninger og minner om menn og deres skip"
  3. Joh. K. Bergwitz: "Grimstad 1800-1850 : som type paa norsk smaaby : med en indledning: Henrik Ibsens ophold i Grimstad 1844-18502, utg 1913.
  4. Joh. K. Bergwitz: "Grimstad 1800-1850 : som type paa norsk smaaby : med en indledning: Henrik Ibsens ophold i Grimstad 1844-18502, utg 1913.
  5. Joh. K. Bergwitz: "Grimstad 1800-1850 : som type paa norsk smaaby : med en indledning: Henrik Ibsens ophold i Grimstad 1844-18502, utg 1913.