Gutulia nasjonalpark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kulturlandskapsvern. På veg inn på Nedpåvollen i Gutulia nasjonalpark.
Foto: Olve Utne (2018).

Gutulia nasjonalpark er Norges minste nasjonalpark med et område på bare 23 km² i Engerdal kommune i Hedmark. Den ble oppretta i 1968, og var da på 19 km², og ble så utvida i 2004. Hensikten med å frede området var å sikre urørt skog, særlig furuskogen. Det er registrert furu som er mer enn 400 år gammel og gran som er over 300 år gammel i parken. Gutulisetra, som ligger i parken, var i drift fra omkring 1750 til 1949, og er nå restaurert som et kulturminne.

Parken strekker seg langs Gutulivola, en fjellrygg som går fra nord til sør på rundt 950 meters høyde. Den er skogløs på toppen, og har åpen furuskog ned mot Gutulisjøen. En liten del av bredden langs sjøen tilhører parken. Innover mot svenskegrensa og langs Gutua er det noe tettere skog. Parkens grense mot øst følger elva fram til riksgrensa. På nordsida av Gutulivola er det en bred dal mot Baklivola. Da parken ble utvida ble det tatt med noen våtmarksområder, med Valsjøen lengst mot øst. Dette førte til en økning i antall fuglearter. Det er registrert rundt 75 fuglearter i området.

Mens det normalt ikke er tillatt med jakt i nasjonalparker, er det åpna for elgjakt i Gutulia. Det er også reinbeite der. I forbindelse med jakt og reinbeite er det noe mindre restriksjoner på motorisert ferdsel.

Litteratur