Høyland prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Høyland kirke.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016).

Høyland prestegjeld i Sandnes prosti og Stavanger bispedømme ble oppretta før reformasjonen med sokna Høyland og Soma. Prestegjeldet ble nedlagt 1. januar 2006 i forbindelse med at Den norske kirke avskaffa prestegjelda. Det tilsvarte omtrent dagens Sandnes kommune.

Det er ikke kjent noen større endringer i prestegjeldet før i 1841. Ved kongelig reskript av 23. november det året ble Høyland og Soma slått sammen til ett sokn med navnet Høyland. I 1880 ble så Sandnes sokn skilt ut, men det lå fortsatt under Høyland prestegjeld.

Første endring av yttergrensene kom i 1911. Da ble Forus, gnr. 68 i Høyland, overført til Frue sokn i Hetland prestegjeld, og Søndre Hogstad, gnr. 3 i Høyland, ble overført til Riska sokn i Hetland prestegjeld. Dette var altså en mindre justering. I 1914 kom en større endring, for den 1. januar det året ble Sandnes prestegjeld utskilt fra Høyland. I 1967 ble også Gand prestegjeld utskilt med det nyoppretta Gand sokn som eneste sokn. Det kom samtidig en grensejustering mellom Sandnes og Høyland prestegjeld, og Riska sokn i Hetland ble overført til Høyland. Riska ble seinere, i 1988, overført til Høgsfjord prestegjeld, og så ble det oppretta som Riska prestegjeld.

Litteratur