Hagaløkka skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hagaløkka skole, Gamle Borgenvei 26 i Asker, er en barneskole som ligger på Nordre Borgens grunn.

Historikk

Hagaløkka skole
Foto: Trond-Arne Zweidorff

Skolen startet opp midlertidig på Drengsrud skole høsten 1974, og flyttet inn i eget nytt bygg med åpen planløsning våren 1975. Etterhvert huset skolen ungdomsklubb, personalbarnehage og førskole. Det ble bygget et eget hus i skolegården beregnet på aktiviteter for barna på ettermiddagstid («Leiker’n»). Aktivitetstilbudet ble nedlagt, og Hagaløkka barnehage drev en av sine avdelinger i bygningen i noen år. I dag har Skolefritidsordningen sin base for 1.klassingene i huset som fortsatt omtales som «Leiker’n».

Rehabilitering

I 2000-2001 var tiden inne for rehabilitering og tilbygg grunnet store brannpålegg og behovet for modernisering. De midlertidige paviljongene som var blitt satt opp i forbindelse med økt elevtall og innføringen av skolestart for 6-åringene ble flyttet til andre askerskoler med akutt plassbehov.

Elever og lærere hadde i byggeperioden tilhold sammen med Rønningen skole i Asker kommunes nyinnkjøpte «reserveskolebygg» i Johan Drengsruds vei. Bygget ble kjøpt fra Varehandelens Høyskole som hadde valgt å flytte sin virksomhet til Oslo.

Skolen nå (2016)

Hagaløkka har ca. 250 elever og 50 ansatte. Skolen har en egen velkomstgruppe (VKG) for nyankomne elever til Asker kommune som ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær undervisning. VKG-elevene får intensiv norsk- og begrepsopplæring i ca. et år på Hagaløkka. Målet er å gi elevene tilstrekkelige norskferdigheter til å dra nytte av vanlig opplæring i sine respektive klasser på sine respektive hjemmeskoler. Allerede på 1980-tallet startet skolen et forsøk med «språkstasjoner» for elever med urdu, farsi og tyrkisk som morsmål. Språkstasjonsundervisningen ble gjennomført i et samarbeid mellom norsklærer og morsmålslærer.

Skolefritidsordningen for 1.-4.klassetrinn omfatter ca. 100 barn fordelt på tre baser.

Fokusskole

Hagaløkka har i en årrekke vært Fokusskole knyttet til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og nyter godt av faglig hjelp, støtte og kompetanse fra senteret, samtidig som skolen er forpliktet til å spre kompetanse til andre skoler og kommuner om opplæring av barn fra språklige minoriteter. Skolen deltar i kommunens nettverk for PALS-skoler, og arbeider systematisk med å utvikle et positivt læringsmiljø for alle elever gjennom kompetanseutvikling for de ansatte, og konkret arbeid i klassene med følgende overordnede felles forventninger for samvær og læring: Vis Ansvar –Vis omsorg –Vis respekt

Benjaminprisen

Benjaminprisen

Benjaminprisen 2010 ble tildelt Hagaløkka for langsiktig og systematisk arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen ble overrakt til elever og ansatte av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen ved en minnerik tilstelning i skolens gymnastikksal.

To år tidligere besøkte Kronprins Håkon det tradisjonelle allmøtet på FN-dagen. Kronprinsen begeistret elever og ansatte med sin hyllest til skolen, og tok med glede på seg oppgaven med å trekke vinnerne av fruktkurvene som var loddet ut til inntekt for årets TV-aksjon.

Skoleklubben

I 2014 innførte skolen nyordningen «Skoleklubben» der alle barn som var innskrevet til 1.klasse, og deres foresatte, ble invitert til Skoleklubben en gang i måneden et halvt år før skolestart. Formålet var at barna skulle oppleve hyggelige skoleforberedende aktiviteter, samt at de voksne på en uformell måte fikk anledning til å snakke sammen og bli bedre kjent i god tid før skolestart. Tiltaket ble meget vellykket, og lever videre som innarbeidet rutine ved skolen.

Andre satsningsområder

Fra høsten 2012 opprettet skolen i samarbeid med Borgensonen barnehager en overgangstilling der en førskolepedagog jobber to dager på skolen og to dager i barnehagene. I barnehagene jobber pedagogen primært med 5-åringene, og har fokus på begrepstrening og skoleforberedende aktiviteter med samme metoder som benyttes på skolen. På skolen har pedagogen sitt virke i 1.klasse. Målsetningen med stillingen er å gjøre overgangen til skolen tryggere og mer forutsigbar for barna og foreldrene.

Hagaløkka iverksatte i 2015-16 et pilotprosjekt innenfor Asker kommunes teknologi- og realfagssatsning. Prosjektet medførte innredning av eget realfagsrom. Realfagsansvarlig pedagog/veileder ble ansatt.. Skolen har egen lese- og skriveveileder. Veilederen har oversikt over elevenes lese- og skriveutvikling fra 1.-7.klassetrinn gjennom overvåkning og oppfølging av enkeltelever og grupper. Veilederen tilbyr veiledning og kompetanseutvikling til de ansatte. Hagaløkka har innført begrepsopplæringsmodellen Språkverksted som metode på alle klassetrinn. Den benyttes både i hel klasse og i særskilt norskopplæring.

Trivselsledere

Uteområdet er godt egnet for så vel lek som idrettsaktiviteter. Skogen i kanten av skolegården er et populært og viktig leke- og aktivitetsområde for små og store. Skoleplassen har spennende husker og klatrestativer, gode og utfordrende lekeapparater, basketballkurver og to kunstgressbaner. Hvert år velges det ut «Trivselsledere» blant de eldste elevene.. Disse får spesiell opplæring i å legge til rette, og lede friminutts-aktiviteter i storefri. Skolens miljøterapeut organiserer og deltar i trivselslederprogrammet. Foreldrene på Hagaløkka har tradisjon for å støtte samvittighetsfullt opp om skolens faglige og sosiale arbeid, Foreldrerådet (FAU) er således en viktig ressurs både menneskelig og økonomisk for skolens utvikling og barnas trivsel og læring.

Bygget

Arkitekter for opprinnelig bygg: Turid og Kristen Bernhoff Evensen. Rehabilitering og nybygg: City Arkitekter ved Hilde Almar Næss. Skolens fane er laget av kunstneren Solveig Segrov med utgangspunkt i elevparasollene på skoleplassen, og bærer det kinesiske ordtaket «En reise på tusen mil begynner med ett skritt».

Rektorer

  • 1974-1978 Asle Skare
  • 1978-1979 Tore Arstad
  • 1979-1997 Nils Kvilekval
  • 1997-2015 Bjørn Erik Sørensen
  • 2015- Birgitte Vedeler

Kilder

Bjørn Erik Sørensen

Eksterne kilder

Koordinater: 59.8301863° N 10.4216867° ØAsker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Hagaløkka skole er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.