Haldo Rasmusen Mærk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Haldo Rasmusen Mærk (født ca. 1651, død 1717 - begravet 15.8.1717) var gårdbruker. Han hadde søndre del av Mærk i Rennebu. I bygdeboka, på side 126, bind I, står følgende: "I 1721 vart Rasmus Holdosen Mærk innstemna av lensmann Erik Mærk fordi han hadde trengt seg inn på enga hans innagjerds. Lagretten fann at innmarka var svært oppstykka og blande om kvarandre. Både den dåverande eigaren og den førre eigaren av den sørlege gardparten hadde ved pløyinga si "indgrebet og fornærmed" eigaren av den nordre grunn".

På side 128 står følgende: "Mærk vart delt først på 1600-tallet, og i vel 100 år framover var det 2 gardar i grenda". I 1730-åra kjøpte lensmann Mærk også den søndre del, og gården ble dermed samlet igjen.

Her er famililen som bodde på den søndre del av gården (og ikke på Høygraven slik det står i bygdeboka). Tar med opplysningene her ettersom det er en del tillegg og endringer som er gjort ut fra skifter og kirkebøker.

Haldo Rasmusen, 1651-1717 ble 27.10.1689, Rennebu, gift med Gurru Jonsdt. Hoel, f. ca. 1669 (forlovet 21.5. 1689: Haldo Merke og Jon Hols dtt. - gift: Haldo Merke og Guru Jonsdtt.)

Barn

1) Kari Haldosdt., f. ca. 1692, d. ca. 1760 (skiftet etter henne 10.3.1760 oppgir hennes søsken)

2) Barn, f. ca. 1694, begravet 29.5.1698

3) Rasmus Haldosen Ramlo, f. ca. 1696, 17.11.1720 g.m. Guru Jensdt. Jorli, f. 1685

4) Jon Haldosen Rebergsgjelan, f. 1697, d. 1748, 4.11.1739, Meldal, g.m. Ingeborg Fredriksdt. Grut, f. ca. 1703. Datter, Brynhild, 1744-1815

5) Løden Haldosen Tostensfætten (Fel-Løden), f. ca. 1703, 21.7.1747, Kvikne, g.m. Kari Tostensdt. Tostensfætten, f. 1716, Kvikne

6) Marit Haldosdt., 1706-1707

7) Marit Haldosdt., f. 1708, d. 1750, Ramlo

8) Barn begravet 9.7.1693

(I bygdeboka er det nevnt ei Gjertrud (barn nr. 5), f. 1713, 1745 g.m. Arnt Bjørnsen. Hun hører ikke til i denne søskenflokken, men er datter til Anders og Ingeborg på Mærkesbrekk, pl. under Mærk uti stuggun, s. 153, bind 1. Hun og et par andre søsken er ikke nevnt i den søskenflokken heller).

Iflg. Rennebu bygdebok bind 4, s. 708 kjøpte Rasmus Haldosen garden Ramlo kring 1730.

Familien til Haldo Rasmusen Mærk som står omtalt under Høygraven i bygdeboka, skrev hele tiden bare Mærk.

Litteratur

  • Kosbergløkk, J., Halvorsen, H. (red.) 1983: Rennebuboka, gard og ætt, bind 1
  • Sør-Trøndelag fylke, Meldal, Ministerialbok nr. 672A01 (1682-1698), Kronologisk liste
  • Orkdal Skifteprotokoll 3Aa06 (1756-66), Folio 159b - 161,