Hans Christophersen Ingier (1715–1795)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingier var kirkeeier sammen med prokurator Werner, og oppførte gamle Ullensaker kirke i 1768. Kirka sto fram til den ble truffet av lynet i 1952.

Hans Christophersen Ingier (født julenatt 1715, død 1795) var offiser og gardbruker på Inngjerd i Ullensaker.

Familie

Ingier var sønn av dragonrytter Christopher Hansen (1673–1748) fra Vang i Gjerdrum og Marte Jakobsdatter Inngjerd (ca. 1673-1710). Han var av slekta Ingier, og denne slektas to hovedlinjer regnes for å utgå fra hans to sønner.

Ingier ble gift første gang 1748 med Ursula Kristoffersdatter, datter av lensmann Kristoffer Frogner, men de fikk ingen barn som levde opp før hun døde 32 år gammel i 1751. Andre gang ble han gift med Anne Olsdatter Schulstad (1733–1811), de fikk iallfall fem barn:

  1. Christopher Hansen Ingier (1756–1825), premiermajor, overtok Inngjerd.
  2. Lars Hansen Ingier (1760–1828), oberstløytnant og generalveimester.
  3. Ursula Ingier, født 1760, gift 1780 med løytnant Hans Ulrich Brøcher.
  4. Olea Ingier, døde seks måneder gammel.
  5. Ole Ingier, født 1771, død to år etter.

Virke

Ingier overtok garden Inngjerd i 1748 da faren døde. Han var en velstående mann, og eide flere jordeiendommer utover Inngjerd, blant annet halvparten av nabogarden Måstad.

Sammen med prokurator Jochum Werner var Ingier kirkeeier i Ullensaker fra 1767. Året etter, i 1768, sørget de for at daværende Ullensaker kirke ble revet, og oppførte ei ny korskirke i tømmer, som stod like til det ble truffet av lynet i 1952. Samme år sørget de for at Hovin kirke fikk sitt første orgel.[1]

I 1788 overdrog han Inngjerd med mølle og sag til sønnen Christopher.

Fotnoter

  1. Ullensaker 1, side 113-114, 146 og 159.

Litteratur