Hjelp:Lister

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trykk på listesymbolet og velg om du skal ha punktliste eller nummerert liste.

Lister kan være verdifulle informasjonskilder. Dette gjelder særlig strukturerte lister, som for eksempel kan være ordnet kronologisk eller etter emne. Lister bør ikke være rene dupliseringer av kategorisystemet, men kan brukes til å presentere informasjonen på annen måte. Om du ønsker å legge inn mye informasjon i listene og ha flere sorteringsmuligheter, er det best å bruke tabeller.

Navn på listesider

Når du lager en artikkel som i all hovedsak består av ei liste: Bruk ubestemt flertall og gi en eller flere tilleggsbegrensinger, for eksempel Ordførere i Bruvik.

Hvordan du starter lister

I visuell redigering trykker du på listesymbolet og velger type - se bilde til høyre. Som du ser i menyen kan du øke eller redusere innrykk med Tab og Shift+Tab.

I kilderedigering følger du oppskriften i neste avsnitt for de ulike typene lister.

Ulike typer lister

Unummererte lister

For å lage en unummerert liste bruker du kolon. Ett kolon for første innrykk, to for neste osv.

Linje uten kolon

Linje med ett kolon
Linje med to kolon


I redigeringsvinduet ser dette slik ut:

Linje uten kolon
:Linje med ett kolon
::Linje med to kolon

Nummererte lister

For å lage en nummerert liste, bruker du tegnet #. For flere nivåer i listen bruker du to eller flere #.

Gårdsnummer og bruksnummer i Sortland kommune:

  1. Gårdsnummer 1, Strand
  2. Gårdsnummer 2, Osvoll
    1. Bruksnummer 1
    2. Bruksnummer 2
  3. Gårdsnummer 3, Kjerringnes


I redigeringsvinduet ser dette slik ut:

Gårdsnummer og bruksnummer i Sortland kommune:
#Gårdsnummer 1, Strand
#Gårdsnummer 2, Osvoll
##Bruksnummer 1
##Bruksnummer 2
#Gårdsnummer 3, Kjerringnes

Punktlister

For å lage en punktliste, bruker du tegnet *. For flere nivåer i listen bruker du to eller flere *.

Kommandanter ved Fredrikstad festning:


I redigeringsvinduet ser dette slik ut:

Kommandanter ved [[Fredrikstad festning]]:
*1727-1740 Generalløytnant [[Barthold Nicolay von Landsberg]]
**1740-1740 Oberstløytnant [[Sigfried Christopher von Hirsch]], Interimskommandant
**1740-1740 Oberst [[Andreas Harboe]], Interimskommandant
*1740-1748 Generalløytnant [[Hartvig Huitfeldt]]

Se også