Hjelp:Maler

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg «Sett inn» og «Mal» for å legge inn en mal i en artikkel.

Maler brukes i artikler for å gi infobokser, vedlikeholdsmeldinger, tabeller og lignende et ensartet utseende.

Å legge inn maler

Med visuell redigering stiller du skrivemerket der du vil legge malen, og trykker på «Sett inn» i venstre knapperad, og velger mal. For maler som ikke trenger mer informasjon (som ikke har parametere), er det alt. Der det trengs parametere må du fylle inn dette. Per februar 2019 arbeider vi med å få på plass maldata for alle slike maler, noe som gjør dette til en enkel operasjon der du får all hjelp som trengs underveis.

Med kildekoderedigering (vanlig redigering) må du legge inn koden for malen, og eventuelt fylle inn feltene i denne koden. På mange maler finner du koden på malsida, eller du kan kopiere fra en annen artikkel som bruker malen.

Typer maler

Artikkelmerker

Vedlikeholdsmaler og artikkelmerker brukes både til å gi beskjed til leseren om artikkelens forbedringspotensiale, og til å kategorisere artikkelen med bakgrunn i hva den mangler.

Dersom en artikkel mangler kildereferanser, kan den merkes med

{{trenger kildereferanser}}

Som resultat av merkinga vil det komme opp en beskjedboks på artikkelsiden, den ser slik ut: {{trenger kildereferanser}}.

I tillegg vil artikkelen plasseres i kategorien artikler som trenger referanser.

En slik kategorisering gjør det lettere for brukere å finne artikler som trenger utbedring. Samtidig forteller brukerboksen artikkelens lesere hvordan de kan bidra.

Brukerbokser

Brukerbokser brukes for angi brukernes arbeids- interesse- og kompetanseområder. I tillegg til å informere om kompetanseområder, vil brukerboksene automatisk kategorisere brukere etter kompetanse og interesseområder. Les mer...

Kildemaler

Kjeldemaler er maler som brukes for å gjøre det enklere og raskere å angi kilder som blir mye brukt.

Fordeler med kjeldemaler er:

  • Det går raskere å skrive et kort malnavn enn å skrive alle opplysninger om verket.
  • Alle angivelsene til et verk blir like.
  • Det er mulig å justere lenking fra angivelsen alle steder hvor den er brukt ved å redigere kun ett sted.

Bruk ikke kjeldemaler for verk som bare siteres en eller to ganger – det vil bare gjøre det vanskeligere for andre å finne frem i malene. Verk som typisk bør ha kildemaler er bygdebøker, lokalleksika og større historieverk der det blir referanser fra mange artikler.

Lag en ny mal

For å lage en ny mal, kan du lage en side i navnerommet Mal, som du kaller det samme som malen du vil lage, ”Mal:eksempelmal” På denne siden koder og skriver du teksten i malen.

Når du så skal sette malen inn i en artikkel, skriver du navnet på malen med klammer:

{{eksempelmal}}

Når du lager en ny mal, er det lurt å kategorisere den under maler, slik at andre brukere får tilgang på den.

En oversikt over alle sider merket som maler finnes på Katogori:Maler.