Hogstad (Asker gnr 10)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hogstad
Alt. navn: Hosvastaðir
Sokn: Asker
Fylke: Akershus
Kommune: Asker
Gnr.: 10

Hogstad er gårdsnr. 10 i Asker kommune, nord for Hogstadvannet. Opprinnelig navneform skal ha vært Hosvastaðir. Forstavelsen kan være adjektiv som betyr grå eller et mannsnavn dannet av adjektivet. Dialektuttalen var /høkksta/. Det er registrert en gravhaug på gården, som også har betydelige kalksteinsbrudd og en kalkovn, omtalt i 1858. Kristen Hogstad leverte 12½ tonn kalk til Akershus festning i 1602.

I 1647 eide Asker kirke Hogstad og brukeren het Tore. Fra 1754 var klokker Pål Olsøn Rødder eier og bruker av gården. I 1762 bodde også omgangsskolelæreren Mikkel Blyberg der. I 1773 kjøpte Ole Kristensøn gården, og hans etterslekt har siden eid minst ett av brukene på Hogstad. Sønnene Kristen og Ola Olsen (I) drev gården etter ham. I 1841 ble gården delt i øvre og nedre Hogstad. I 1843 kjøpte Ola Finnsrud (Haneval) som sønnen Ola Olsen (II) overtok. Hele innmarka til Hogstad og Vassås (Haneval) og deler av Finnsrud (Asker gnr 13/5 og Øvre Hagen (Haneval) inngår nå i Asker Golfbane.

I 1826 hadde gården 123 dekar innmark, 3 hester, 8 storfe og 8 småfe.

Øvre Hogstad

Bruksnr. 10/1 og 5, Hogstadveien 111, ble solgt til Paul Jonsen fra Grinibråten i Vestre Bærum (Grini) i 1843. Sønnen Johan Paulsen ble gift med Johanne Olsdatter, søster til Ola Olsen (I). Johan og broren Martin delte Øvre Hogstad i 1858 og avtalte da at kalkbruddet og kalkovnen skulle drives i fellesskap. Siden kjøpte Martin Søndre Borgen, og Johan overtok hele Øvre Hogstad som sønnen Per drev til 1917. Ragnar Johan Svinningen har eid bruket siden 1985. Gården har en enhetlig bebyggelse fra 1930-årene med et visst nasjonalromantisk preg.

I 1939 hadde bruket 104 dekar dyrket jord, 3 hester, 13 storfe og 3 griser.

Nedre Hogstad

Nedre Hogstad. Fra boka Asker, utgitt 1917.

Bruksnr. 10/2 og 4 (Laenga), Hogstadveien 80. Bruket ble skilt ut fra bruksnr. 10/1 i 1841 til Kristen Olsen som døde i 1845. Brorsønnen Ola Olsen (II) eide Laenga og kjøpte så resten av Nedre Hogstad ca. 1880. Fra Finnsrud flyttet han våningshuset som skal være ca. 200 år. Ola Olsen (III) fulgte faren, og slekten har fortsatt Nedre Hogstad. Bent Rolstad og Anne-Mette Sølvi Hogstad har eid bruket siden 1974.

I 1939 hadde bruket 121 dekar dyrket jord, 3 hester, 17 storfe og 2 griser.

Småbruk utskilt fra Hogstad

Hogstadstøkket

Hogstadstøkket, bruksnr. 10/3 og 6, utskilt fra bruksnr. 10/1 i 1842.

Hogstadbråten

Hogstadbråten, bruksnr. 10/7 og 8, Hogstadveien 91, tidligere husmannsplass, utskilt fra bruksnr. 10/1

Husmannsplass

Under Hogstad lå husmannsplassen Hogstadbråten (første gang registrert 1825).


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Hogstad (Asker gnr 10) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8346186° N 10.3970946° Ø