Horten barnehjem

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Horten barnehjem
Foto: Georg Kjellerød / Østfold fylkes billedarkiv

Horten barnehjem ble opprettet på initiativ av Det Norske Totalavholdsselskap og barnehjemmets kvinneforening i 1911. Barnehjemmet ble driftet av Horten barnevernforening og Horten avholdslag.

Organisering

Barnehjemmet var en selvstendig institusjon som baserte driften på forpleiningsbidrag for barna, gaver fra private, medlemskontingent, faste innsamlinger og periodevis støtte fra Horten kommune. I barnehjemmets 25 første år hadde det et årlig belegg på ca. 25 barn.

Slutt

I 1971 ble barnehjemmet nedlagt og bygningen kjøpt av Horten kommune. I årene før avviklingen lå barnetallet på 6-10 per år. Årsaken var en forverret økonomisk situasjon som i hovedsak skyldtes svikt i inntektene av forpleiningsgodgjørelse grunnet mindre belegg, samt stadig økende utgifter. Horten kommune overtok 01.01.1972 eiendommen i Arne Beckersgt. 4 med bygninger og innbo.

I løpet av driftstiden 1911-1971 ble i underkant av 300 barn innskrevet på barnehjemmet.

Overgrep

I 2008 opprettet Kommunenes Sentralforbund i Vestfold en arbeidsgruppe som skulle vurdere erstatning for ulovlige eller kritikkverdige forhold i tilfeller der kommunen hadde gjort vedtak om omsorgsovertakelse i institusjoner eller fosterhjem. Oppreisningsutvalget besto av 3 personer, ledet av jurist Mona Røkke og to med barnevernfaglig kompetanse. Gruppen mottok 304 søknader hvorav 54 var fra Horten.

Horten kommune utbetalte over 21 million kroner i erstatning for overtrampene. Utbetalingene har variert fra 200.000 til 725.000 kroner per søker, avhengig av forholdene. De langt fleste overgrepssakene skjedde på 1950 og 1960-tallet. 22 hadde bakgrunn fra Horten Barnehjem. Her var begått grove seksuelle overgrep, ren omsorgssvikt, mangel på mat og renslighet fortalte kommunalsjef Andersen til avisa Gjengangeren.

Kilder

  • Vestfoldaarkivet i Arkivportalen
  • Statsarkivet i Kongsberg. - Liste over barnehjem, barnevernsinstitusjoner, fødehjem og spesialskoler i Telemark, Buskerud og Vestfold Ca. 1850 – 2015
  • "Forholdene var uakseptable" i avisa Gjengangeren 21. november 2012.