Hotel Egge

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hotel Egge er et tidligere hotell som Klaus Johannes Arnesson Egge (18391911) lot bygge på gården Egge i Breim i 1890. De første åra gikk det under navnet Hotel Germania.

Bakgrunnen for at hotellet ble bygd, var at det ble åpnet vei gjennom Våtedalen i 1889. Denne veien var viktig for ferdselen mellom Sunnfjord og Nordfjord, og med sin beliggenhet rett nord for Våtedalen, lå Egge strategisk til. Så lenge ferdselen gikk med båt over Breimsvatnet, hadde Egge vært en utkant. I 1889 var det nye tider, Egge ble et sentralt knutepunkt i ei nyoppretta skyssrute, og Klaus Johannes Arnesson Egge var rask til å utnytte situasjonen.

På Egge ble det også poståpneri (i perioden 18931967) og telefonstasjon. Men da privatbilismen økte i omfang, forsvant grunnlaget for hotellet. Det ble nedlagt i 1954. Rundt 1990 ble hotellbygningen restaurert av Klaus Johannes Arnesson Egges oldebarn Olav Egge og hans kone Målfrid.

Litteratur

  • Lothe, Inger H. Aske: «Hotellet på Egge — eit viktig knutepunkt», Ljøren. Sogeskrift for Gloppen, 2007, s. 1-6.