Hurum lokalhistoriske arkiv

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hurum lokalhistoriske arkiv ble formelt oppretta som et samarbeid mellom Hurum kommune og Hurum historielag i 1985. I 1995 vedtok Hurum kommune vedtekter for arkivet, der forholdet mellom kommunen og historielaget ble regulert gjennom et samarbeidsutvalg.

Mye av arkivmaterialet ble innsamla i forbindelse med arbeidet med bygdebøkene for Hurum. Store deler av arkivet ble deponert på Tofte folkebibliotek på 1970-tallet etter at bygdebokforfatter Sigfred Loe Eier avgikk ved døden i 1973. Intensjonen var at arkivet skulle danne grunnlag for å fortsette Eiers arbeid med en gårds- og slektshistorie for Hurum.

Hurum historielag begynte aktiv innsamling av gamle fotografier i 1979. I 1989 begynte arkivet arbeidet med å registrere og arkivere bildene. Arbeidet med å digitalisere fotosamlinga ble påbegynt i 2006.[1]

Arkivets innhold

Arkivet etter Hurum bygdeboknemnd og bygdebokforfatter Sigfred Loe Eier utgjør den ene hoveddelen av arkivsamlinga. Denne delen av arkivet ble påbegynt på 1950-tallet, og inneholder ei stor og topografisk ordna kildesamling, med blant annet avskrifter og kopier av dokumenter fra andre arkiver.

Den andre hoveddelen av arkivet består av ei stor bildesamling; både originaler og avfotograferte bilder, som er både topografisk og tematisk ordna. De aller fleste bildene er digitaliserte. Det er mulig å søke i deler av bildearkivet ved å velge "Søk i bildebase for Hurum" på Askerbibliotekenes nettsider.

Arkivet inneholder også:

  • Avskrifter/kopier av folketellinger og kirkebøker og andre lokalhistoriske kilder.
  • Ei rekke privatarkiver og dokumenter fra institusjoner og organisasjoner i Hurum, blant annet fra skoler, religiøse organisasjoner, arbeiderbevegelsen og politiske partier.
  • Innsamla materiale fra ulike typer kulturminneregistreringer og folkeminneinnsamlinger.
  • Film- og lydopptak fra Hurum.
  • Ei større samling kart fra Hurum.
  • Lokalhistorisk litteratur

Inntil 2017 hadde arkivet lokaler på Tofte folkebibliotek. I 2017 ble arkivet pakka vekk i forbindelse med omorganisering av biblioteket. Per januar 2024 pågår fortsatt en prosess for å finne nye arkivlokaler. Inntil videre er det derfor ikke mulig å besøke arkivet.

Referanser

Kilder og litteratur

Denne artikkelen trenger kjelder.


Eksterne ressurser