Jørgen Schröder

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jørgen Schröder (død 1634) var lagmann i Tønsberg fra 1600 til sin død.

Embetskarriere

Jørgen Schröder fikk bestalling som lagmann 30. august 1600.[1]

Jørgen Strømmensen ble utnevnt som lagmann «såfremt lagmannen, som stillingen haver, den ei lenger tilbørligen kan forestå».[2] Strømmensen tiltrådte ikke embetet idet han ble utnevnt til lagmann på Hedemarken og Opplandene den 11. oktober 1632.

Lagmann

Schröder møtte på herredagen på Akershus i 1610 der han var innstevnet i to saker.

Han er nevnt i en sak på Oslo lagting i 1611.[3]

På herredagen på Akershus i juli-august 1616 ble han dømt til å betale Birte Jonsdatter fra Tønsberg kost og tæring i ca. 2 år for å ha nektet å dømme i hennes søksmål mot en kjøpmann i Tønsberg ved navn Johan Gertsen hollender som hadde latt henne fengsle uten lov og dom. Johan Gertsen ble dømt for dette forholdet ved rådstueretten i Tønsberg. Hun klaget til stattholderen, Enevold Kruse. Han påla lagmannen å dømme i saken. Men på lagtinget i Tønsberg i desember 1614 viste lagmannen saken videre til herredagen, som viste den tilbake til lagtinget.

På herredagen i Skien i juli 1619 ble en rekke av lagmannens dommer kjent ugyldige. Lagmannen vant frem i en sak på herredagen i Bergen i juli 1622, men på herredagen i Trondheim i august 1625 ble nok en av hans dommer kjent ugyldig.

Ved kongebrev av 21. januar 1633 ble Schrøder fritatt for å dømme i en ankesak som gjaldt ulovlig innkreving av tollpenger fordi han selv var vitne i saken. Lagmann Tomas Jensen i Skien ble oppnevnt som settelagmann.[4]

Schröder synes med årene å ha blitt svekket både «økonomisk og åndelig».[5]

Økonomi

Schröder eide flere gårder. I 1627 pantsatte han SkjerveNøtterøy og Nyrød i Undrumdal til Lucie Hansdatter, enke etter Ivar Nielsen, for 100 rd. Ivar Nielsen døde i 1623. Han var nevø av forrige lagmann og sønn av Niels Lauritsen, lagmann på Agder.

Familie

Schrøders opphav er ukjent. Han døde i 1634. Han kan ha vært gift med en datter av forrige lagmann.

Referanser

  1. Norske Rigs-Registranter, bd. II 1600:607.
  2. Oscar Albert Johnsen: Tønsbergs historie, bd. II, Tidsrommet 1536-1814, Oslo 1934, s. 169–172.
  3. Oslo lagtingsprotokoll nr. II-VII 1608–1616, Oppland lagtingsprotokoll nr. I 1611-1613, s. 270.
  4. Norske Rigs-Registranter, bd. VI 1633:457f.
  5. Oscar Albert Johnsen: Tønsbergs historie, bd. II, Tidsrommet 1536-1814, Oslo 1934, s. 171.


Fiat-justitia medium.jpg Jørgen Schröder er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.