Jan Torgeir Lindsøe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jan Torgeir Lindsøe (født 13. september 1939 i Dovre kommune) er forfatter.

Jan Torgeir Lindsøe vokste opp på et gammeldags småbruk på Dombås. Faren drev med pelsdyr og moren var syerske. Etter folkeskolen ble det ett år på internatskole i Danmark. Deretter fullførte han toårig realskole på Dombås og landsgymnasets reallinje på Vinstra.

Han begynte å studere ved Universitetet i Oslo, og tok etterhvert jobber ved siden av studiene. På midten av 1960-tallet utførte han tjeneste som sivilarbeider på et rekonvalesent- og avlastningshjem i Gausdal.

I 1985 giftet han seg med en amerikansk kvinne som hadde flyttet til Norge på begynnelsen av 1970-tallet. De bodde 14 år i Sandefjord. Kona jobbet mest som lærer og Jan Torgeir prøvde seg også i skolen, og ved siden av drev de i noen år et lite gartneri.

Høsten 1999 flyttet de til Dovre. I 2000 ble det arrangert et symposium på Dovre om språkgeniet Georg Sauerwein. Der møtte han Oskar Visdal fra Vågå og de fikk etter hvert et nært samarbeid som resulterte i en nyutgivelse av Sauerweins dovredikt Frie Viso i 2006. Samme år ble han bedt om å ta over formannsjobben i Dovre Historielag og hadde dette vervet til 2012. Dermed måtte han sette seg bedre inn i lokalhistorien, noe som år om annet resulterte i artikler til Dovrebygde, historielagets årbok.

Hans mor, som døde i 2003, etterlot seg en god del skrevet materiale og han har i senere tid (2018) vært opptatt med å digitalisere og få trykt opp noen av hennes dagbøker.


Bibliografi

  • Dagbok fra 50-tallet: Borghild Margrethe (Sevaldsen) Lindsøe 1904-2003. Eget forlag, 2018

Kilder

Opplysninger fra forfatteren.

Se også

Forfatternett Oppland