Johannes Krogsrud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johannes Krogsrud (født 28. april 1900 i Lillestrøm, død 8. juli 1986 i Oslo) var cand.philol. og lektor.

Han vokste opp på Lillestrøm, som sønn av middelskolestyrer Hans Krogsrud og Marie Albertine f. Ljungberg. Krogsrud tok artium i 1917 og avla i 1925 språklig-historisk embetseksamen, med tysk som hovedfag. Han var fra 1928 til 1934 ansatt som lektor ved Larvik kommunale høyere almenskole, og var deretter ansatt i samme stilling ved Grefsen høgre skole i Vestre Aker.

Under andre verdenskrig var han fra 1940 aktiv i lærermotstanden og blant lærerne som ble arrestert 20. mars 1942 og sendt som fange til Kirkenes. Han ble løslatt i september samme år. Sammen med kona Margit, født Sigstad, flyktet han til Sverige høsten 1943. Her virket han som lektor ved det norske Gymnas i Uppsala. Han ble også sekretær for Undervisningsrådet for de norske høgre skolene i Sverige og England. Våren 1945 ble han utpekt av Evakueringskontoret under Den norske Legasjonen i Stockholm for å hente hjem norske fanger i Tyskland.

Etter krigen gikk Johannes Krogsrud tilbake til sin gamle lektorpost på Grefsen, men i 1946 begynte han ved Berg høgre skole. Han utarbeidet flere slektshistoriske arbeider, bl.a. fra Ringsaker, Veldre og Stange. Kona Margit var født i Ringsaker.

Høsten 2000 fikk Statsarkivet i Hamar overlevert arkivmateriale som stammet fra lektor Johannes Krogsrud ved Det norske gymnas i Uppsala 1942-1945. Det var professor Tore Pryser ved Høgskolen i Lillehammer som formidlet overleveringen. Han hadde fått materialet fra Krogsruds niese, høgskolelektor Ingvild Sigstad Begg. Statsarkivet i Hamar hadde i 1983 mottatt en større samling med slektshistoriske arbeider av Johannes Krogsrud selv, og arkivet har samlet disse to gavene i ett privatarkiv (SAH/ARK/218).

Kilder og litteratur