Jordskifteverkets kartarkiv

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jordskifteverkets kartarkiv befinner seg i original i Riksarkivet. All saksbehandling og kopiering fra disse foregår imidlertid ved fylkesjordskiftekontorene, og all forespørsel om kartmateriale eller om kopier av kartmateriale må skje til de respektive fylkeskontorene.

Materialet dekker perioden fra 1859 til 1987 for hele landet, og består av rundt 30 000 kart fordelt på 25 000 katalognummer. Fylkeskataloger gir opplysninger om gårdsnavn, gårdsnummer, datering og type driftsområde jordskiftet gjelder. Se oversikt frem til 1970 i serien Gamle norske kart, utg. i fylkeshefter, NLI 1979-1985. Nesten alle jordskiftekartene i arkivet er avfotografert. Enkelte kart av stort format er oppbevart på mikrofilm i Fylksjordskiftekontoret for Østfold, som i praksis fungerer som en nasjonal instans for disse kartenes vedkommende.

Kart kan bestilles automatisk til egen e-post adresse fra jorskifterettenes arkiv på adressen: http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskifterettene/ Klikk på kartnummer når aktuell jordskiftesak er funnet. Det varierer hvor mange kart som er tilgjengelige digitalt.