Kanefart

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kanefart med rein ved Fjeldsæter Turisthotel i Bymarka i Trondheim kring 1905. (Postkort)

Kanefart er høgtidsturar eller lystturar med slede om vinteren, gjerne med flere trekkdyr og sledar på rad. Når det er mørkt kjører ein gjerne med tente faklar. Trekkdyret er typisk sett hest, gjerne utstyrt med dombjeller, men kan òg vera rein i samisk samanheng. I eldre tider har kanefart særleg funne stad i samband med jule- og nyttårsfeiring, ball og andre selskapelegheiter, inkludert vinterbryllaup. Sidan turismen breidde seg i løpet av 1800-talet har kanefart vorte ein sentral turistaktivitet ein del stader.

Kjelder og litteratur