Karl Johans gate 35

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Karl Johans gate 35, med utestedet TGI Friday's. Bygningen er oppført 1867.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Karl Johans gate 35 i Oslo, opprinnelig trebygning oppført av major Guttorm Rustad 1839, brant 1867. Dagens bygning ble satt opp for Rustads enke, tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan, og eid av Bennett Reisebureau i en årrekke fra 1896. Diorama-lokalet holdt til i bygningen i 1890-åra, hvor Wilhelm Peters' panoramabilder ble vist. De samme lokalene huset fra 1894 til 1914 Blomqvists kunsthandel, fra 1915 kinoen Victoria Teater, senere Scene West Victoria. Kinosentralen holdt også til her. Nasjonal jazzscene kom inn i 2008. Bygningen ble restaurert i 1997.

Nr 35 var blant eiendommene som ble utparsellert fra Rosenkrantzhaven på slutten av 1830-tallet, i forbindelse med H.D.F. Linstows Karl Johan-regulering.[1] 13. mai 1839 ble major Guttorm Rustad meddelt skjøte på byggetomten på 2328 1/4 kvadrat-alen. Året etter utvidet han den mot øst med 237 1/2 kvadrat-alen fra Karl Johans gate 33. Senere ble 102 kvadrat-alen avstått til utvidelse av veien mellom Slottet og byen.[2]

Dr. Carl Rustad overtok eiendommen ved skjøte datert 16. juni 1870, etter at ny bygning var reist på stedet. I 1893 solgte han den til advokatene Gustav Blom og Harald Kross, agent J. Schioldborg og auksjonarius Anton Tschudi. De solgte i 1896 eiendommen til direktør A. Fanger Krog og T. Bennett (1814-98). Ved Bennetts død i 1898 ble Aktieselskabet Karl Johansgade No 35 dannet. Eierne var Thos. Bennett & Sons som selv hadde leiekontrakt i huset fra 1898 og samtidig selv ofte stod som utleiere. Selskapet var bedre kjent som Bennett Reisebureau. Hanskemaker Carl Haakonsen leide butikklokaler i 1894. En Kaptein Nyberg leide leilighet i 3. etasje senest fra 1897. I 1903 var det foruten Bennett Thos. & Sons Touristbuerau, C.W: Blomquist kunstutstilling (som hadde hatt diorama-lokalet siden 1894 og flyttet ut i 1914), H. Abels Fonografudsalg og fotograf L. Forbechs atelier (senere hans etterfølger).[3] Lilleborg Fabriker leide lokaler til fabrikkutsalg her fra 1911 og flere år framover. Direktør Kvinnesland leide utstillingslokale med tilstøtende rom fra 1913. Hotel Belvedere leide 2. og 3. etasje senest fra 1916. Victoria Teater Cinematograf hadde lokaler her fra 1915, og ennå i 1918. I 1918 var også Star forsikringsselskap[4] Bennetts Reisebureau var her ennå i 1940, i likhet med Victoria kino og Belvedére Hotel. Her var også kinoenes bilettsentral og Norges tennisforbund, og fotograf H. Wickman hadde overtatt atelieret. Også i 1955 var Bennetts Reisebureau, Victoria kino og Belvedére hotel i bygget.[5]

Victoria kinematograf var i drift fra 1915 til 1983, og etter ombygging på 1980-tallet har det vært teatervirksomhet, blant annet under navnet Scene West Victoria. Fra 2008 har nasjonal jazzscene holdt til her.


Referanser