Kistrand kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kistrand kommune i Finnmark ble opprettet 1838 i henhold til Formannskapslovene av 1837. 1. januar 1964 ble navnet endret til Porsanger kommune.

I Arbeidernes leksikon fra 1934 finner vi at herredet i 1930 var 4936,92 kvadratkilometer ,ed 2553 innbyggere, slik at det ble 0,52 per kvadratkilometer. Det var 807 mål av jorda som var dyrket opp, hvorav 309 mål var åpen aker, 1691 sauer, 1096 storfe og 168 hester. Det produktive skogsarealet utgjorde 249085 mål lauvskog og 29000 mål barskog. Fiskeri var viktigste næringsvei, noe som også gjenspeiler seg i de største evervsgruppene (over 15 år): Fiske og fangst 461, gårdbrukere 138, industri 63, forretningsvirksomhet 39, landtransport, post og telegraf 38, immateriell virksomhet 28 og håndverk 27.

Stemmefordelingen ved stortingsvalget i 1933 (og 1930): Høyre 215 (H og Fr.V 392), Venstre 150 (105), Arbeiderpartiet 593 (377), Kommunistpartiet 26 (1)


Kilde

Arbeidernes leksikon bd 4, sp. 640/641. Oslo 1934