Kittilbu Utmarksmuseum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra naturstien ved Kittilbu Utmarksmuseum.

Kittilbu Utmarksmuseum ligger i Gausdal Vestfjell, og er en av formidlingsarenaene som eies av Randsfjordmuseet. Kittilbu Utmarksmuseum ligger i setergrenda Kittilbu, omgitt av våtmarksområder. Her er det rike fiske- og turmuligheter, og Langsua nasjonalpark ligger ikke langt unna.

Stortinget bestemte i 1985 å gi Oppland Energiverk konsesjon til å utnytte ressursene i Dokkfløy i Gausdal Vestfjell til kraftproduksjon. I området ved Kittilbu Utmarksmuseum ble det dermed i årene 1986—1989 foretatt større arkeologiske utgravinger av området som skulle legges under vann da Dokkfløyvannet ble demmet opp til kraftproduksjon. Utgravingene avdekket blant annet boplasser og fangst helt tilbake til steinalder og omfattende, tilnærmet industriell jernproduksjon fra myrmalm i området. Det ble registrert ca. 69 steinalder lokaliteter og 90 jernutvinningsplasser. Ingen hadde ant dimensjonene på den menneskelige aktiviteten i dette lavfjellsområdet, og aldri før har en utbygging ført til at så mange fornminner ble borte for alltid.

Tidlig på 1990-tallet ble Kittilbu Utmarksmuseum og en kultursti etablert for å vise og formidle noe av funnene etter de arkeologiske utgravingene i Dokkfløy.

Utmarksmuseet er besøkssenter for Langsua nasjonalpark. Langsua nasjonalpark er en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, en gang Norges minste på 9 km2. Den nye nasjonalparken med tilstøtende verneområder, landskapsvernområder og naturreservat, er nå på ca. 1000 km2.

Til Kittilbu Utmarksmuseum hører Volden seter, som ligger langs kulturstien, og bygger opp en aktivitet med seteropplevelser og å formidle kunnskap om en gammel tradisjon. Volden seter er en seter fra 1860-tallet som står omtrent slik budeia forlot den rundt 1940. Her serveres det blant annet seterlunsj på flere søndager i sommersesongen.

Lenker