Kjeldearkiv:17.- maifeiringen i Lillestrøm i 1905

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
17.- maifeiring i Lillestrøm i 1890. Flagget er uten sildesalat (unionsmerke). Hornmusikkorkesteret som står i tårnet i Paulsen-gården i Solheimsgata 1, er trolig Musikkforeningen Concordias Hornblåserforening som ble stiftet i 1881.

17.-maifeiringen i Lillestrøm i 1905 ble i følge den lokale høyreavisa Akershus storstilt feiret i Lillestrøm. Over en måned før Stortinget vedtok å oppløse unionen, oppfordret redaktøren innbyggerne i Skedsmo om å fjerne sildesalaten (unionsmerket) fra flagget slik at bare reine norske flagg ble benyttet nasjonaldagen. Redaktøren ville at skedsmosokningene på denne måten skulle uttrykke at de ønsket et selvstendig Norge.

Referatet i Akershus fra nasjonaldagsfeiringen lød slik:

«Lillestrøm, 17de Mai

17de Mai oprandt iaar med det herligste Sommerveir. Allerede tidlig om Morgenen var Smaagutterne oppe og skjød. Fra Kl. 8 til 9 blæste Musikforeningen "Concordia" Koraler fra Kapellets Taarn og Kl. 9 udgik Børnetoget fra Brugsskolen. Tog gikk efter Planen.

Ved Flesvigs Skole udbragte Skolebestyrer Flesvig "Leve Kongen", ved Middelskolen udbragte Skolebestyrer Krogsrud ”Leve Storthinget” og ved Sørums Skole udbragte Lærer Opsal et "Leve vort Flag." Efterat Børnetoget, der iaar var større end nogensinde før, var kommet tilbage til Brugsskolen holdt Lærer Dæhli en vakker og stemningsfuld Tale for Dagen. Før og efter Talen sang Børnene nationale Sange.

Kl. 12 samledes man saa i Kapellet, hvor der var Gudstjeneste. Sogneprest Ottesen holdt en overordentlig smuk og gribende Tale, der gjore et dybt Indtryk paa Tilhørerne. Ved Gudstjenestens Afslutning sang man "Ja vi elsker". Fædrelandssangen blev sunget med stor Kraft og Inderlighed af den høitidsstemte og bevægede Menighed.

Kl. 3 ½ begyndte Foreningerne at samles paa Torvet, hvorfra Borgertoget hvis Størrelse var den vanlige, Kl. 4 udgik. Musikforeningen "Concordia" spillede, delt i 2 Koprs. Toget stoppede ved Sørums Skole, hvor Lærer Opsal udbragte et "Leve Eidsvoldsmændenes Minde", paa Kjøbmand Bolleruds Gaardsplads udbragte Redaktør Storm et "Leve Storthinget" og i Arbeidersamfundets Have talte C. Heggelund for Fædrelandet.

Ved Foseids Hus sluttede Medlemmer af Herredsstyret og Bygningskommunens Repræsentantstab med Ordførerne Christophersen og Sundby i Spidsen sig til Toget. Efterat Toget var kommet tilbage til Torvet, sang Ynglingeforeningens Sangkor Fædrelandssange, hvorpaa 17de Maikomiteens Formand, Redaktør Storm, gav Ordet til Hr. Ordfører Olaf Christophersen, der holdt Dagens Festtale. I mandige, kraftige Ordelag gav Taleren et kort Tilbakeblikk paa Norges Historie og fremholdt med Styrke og Varme Fædrelandets Krav paa at faa leve sit eget frie og selvstændige Liv blandt Nationerne. Efter Talen, der flere Gange afbrødes med Bifald, sang Ynglingeforeningens Sangkor "Ja vi elsker", som hele Forsamlingen istemte. Festkomiteens Formand bragte Hr. Ordføreren Forsamlingens Tak og udbragte et "Leve Fædrelandet", saa afsang man "Ja vi elsker" og Toget erklæredes opløst.

Umiddelbart efter Borgertoget arrangerte Idrætslaget i Arbeidersamfundets Have Idrætslege for unge Gutter. Der var Sækkeløb, Æggeløb og Klatring. I Sækkeløb fik følgende Præmie: 1 Martin Martinsen, 2. Øivind Ledjen, 3. Trygve Ledjen, 4. Fredrik Hansen, 5. W. Gulliksen. I Æggeløbet fikk følgende Gutter Præmie: 1 Thorolf Dæhli, 2. Wilhelm Gulliksen, 3. Fredrik Hansen og 4. B. Henriksen.

Om Aftenen samledes man i hver sin Forening. I Arbeidersamfundet Skulde Redaktør Nagel fra Kristiania holde Festtalen, men da der ingen mødte op, blev Talen indstilt.

I Ynglingeforeningen holdt Pastor Blaker en stemningsfuld Tale for Dagen.

I den konservative Arbeiderforening var der ogsaa Fest. Festen var i alle henseender meget vellykket. Hr. Ordfører Haga holdt en klar og grei Tale for Dagen. Senere blev der holdt Taler for Storthinget, Regjeringen, Festkomiteen og Damerne. Festkomiteen og dens ivrige og altid tjenestvillige Damer havde arrangert Festen som vanlig meget pent.

I Lillestrøm Gader var der den hele Dag til langt ud paa Morgenen en Mængde Mennesker ude. Faa berusede saaes og Politiet havde ikke noget større Bryderi.. I Undergangen fandt dog et større "Slag" Sted mellom to Kamphaner.»

Kilder og litteratur