Kjeldearkiv:Asphaugen Leksvik kjøpekontrakt 1911

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Den 24. februar 1911 ble kjøpekontrakten for "Asphaugen" skrevet og undertegnet.

Kontraktteksten er som følger:


Undertegnede Karl Kristoffersen Rosvold
erkjender herved at have solgt
til Johan Arnt Ludvigsen Krukberget
et stykke jord -ca 2 maal- beliggende i den
vestre del av gaarden, for en omforenet kjöbe
sum av kr 220,00 to hundrede og tyve kroner.

I nævnde handel fölger ingen ret i selgerens

skog til brendsel for kjöberen, ligesom denne
selv skal åpföre og bekoste gjærde opsat
mellom han og selgeren. Det paahviler kjöberen
selv at bekoste skylddelingsforretning og
skjöte, om saadant önskes erhvervet.

Jordstykket, der ikke er opmaalt eller

begrenset, opmaales og begrenses saasnart sneen
smelter saa jorden blir bar.

Kjöberen tilstaar selgeren fri vei til sit hjem

langs gjerdet, ligesom han skal ha fri adgang
til at grave brönd der, hvor der findes holdbart vand.

Kjöbesummen erlægges inden udgangen

av februar m.d. d.a.

Leksviken den 24de februar 1911
Sign. Karl K Rosvold


Til vitterlighed
K Hansen
Anna SvehaugMed denne kontrakten ble plassen "Asphaugen" og etternavnet Asphaug "født" i Leksvik.
Asphaugen ble bruksnummer 8 under gårdsnummer 23 på Rosvold Midtre. Tomten hadde et samlet areal på 2 mål.
Byggmester for oppførelsen av nybygget var Albert Penna og Anton Svetrø (Vaade).
Bureiser Johan Arnt Asphaug måtte sette bort jobben selv om han var snekker av yrke. Johan Arnt jobbet på andre siden av fjorden i områdene rundt Melhus og Leinstranda og kunne dermed ikke bygge eget hus og samtidig brøfø sin familie.
Huset på Asphaugen ble bygget av tømmer i 2 etasjer og hadde en grunnflate på 48 m2.

Asphaugen (fotograf)