Kjeldearkiv:Bygdenytt (Nr 39 1938)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 39 1938
Plassering: Side 2
Forfatter:

Artikkelen Bilde

Bygdenytt-

I konfirmantfortegnelsen

i siste nr. var Johan Hølaas

uteglemt.

Konfirmantfesten

arr. av Leksvik kr. ungdoms-

forening holdes iår på Forsanm-
lingshuset søndag 16 oktober
kl. 5,30.

Sogneprest N. Horneman
taler på Leksvik forsamling-
hus søndag 9. oktober kl. 11.
Kollekt til Finnemisjonen.

Samme dag kl. 5 taler han

på festen på Fredtun, ved av-
slutningen av Finnemisjonens
offeruke. Jeg opfordrer menig-
heten til tallrikt å møte frem
ved den gamle Finnmarksarbei-
ders møter. Han har sikkert me-
get interessant å fortelle fra
Samenes liv. L. T.

Einar J. Aune

har sagt op sin som

bestyrer av Leksvik bygdeal-
mennning.

Overskjønn

blir holdt på Trangstein 1.

november i anledning Marta og
August Stens søknad om avstå-
else av plassen.

Statsskatten

er i år i Leksvik skattedistrikt

utregnet med et beløp på kr.
3709,00 mot i fjor kr. 3309,00.
I fjor var statsskattyderantallet
51, i år 60.

Hundene skal innskrives i
manntall.

Som følge av de nye regler om

hundeavgiftens innkreving,
har ligninsnevnden vedtatt å
opta hundemanntall, det skal
være ferdig til 15. oktober.

Enda en bil.

Johan, Brødreskift har kjopt

bil. Det skal nu være 13 biler
i bygda.

Herredsstyremøte

blir holdt onsdag den 12. ds

Til behandling foreligger bl. a.
ligninssystemet for 1939, veived-
likeholdet, skrivelse om veifor-
bindelsen Leksvik-Stranden.

Krone-
rulling
til inntekt for
Leksvik kirkes oppussing.

Følgende har betalt 1 kr. og
utfordrer ingen: Ingeborg Aa-

senhus, Emma Støp, Helene
Bjørnebo, Asbjørn Hjellupvik,
Mette Grande, Ditlev Killing-
bergtrø, Oline Tømmerås, Reidar
Eggen, Torvald Berg, Klara
Krukan, Henrik Krukan, Anna
Melting, Dalbygdens misjons-
forening kr. 2; J. A. K. kr, 2;
Johanna Dalstrø kr. 2.
Hittil kr. 1522,00.

Scannet fra avisen