Kjeldearkiv:Bygdenytt (Nr 3 1939)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 3 1939
Plassering: Side 2 og forside
Forfatter:

Artikkelen Bilde

Bygdenytt

Valg i ligningsnevnden.

Ligningsnevnden har som for-

mann for 1939 gjenvalgt Victor
Hegstad og Ola Hjellup som
varqformann.

Til å representere lignings-

nemnden i fylkesskattestyret er
valgt Andr. Graven med G.
Hønnås som varamann.

Kostdagsprisene.
Ligningsnevnden har fastsatt
kostdagsprisene for ligningen
1939-40 til kr. 0,75 for menn
og kr. 0,65 for kviinkner.Leksvik kr. ungdomsforening

har årsmøte søndag 22. kl. ti

presis på Fredtun. Foredrag av
sogneprest Tangvik om Lars
Levi Læstadius. Musikk ved
lærer Fuglstad. Valg, Kaffepleis.

Nedbøren

var siste uke 4,8 mm. Nedbør

hittil i januar 8,8 mm.

Den samlende nedbør i 1938 var

1,510,8 mm. Aaret må betegnes
som særlig vått.

Skogskjøringen
foregår nu for full kraft. Fø-
ret er så godt som det kan bli.

Skogskjøring med traktor.

Det merkes at vi i motor-

alderen også i Leksvik. Efter
nyttår har Anton Alset drevet
med langskogskjøring fra Lan-
genstrøket med traktor. Det
gaar fint, sier han. Traktoren
tar 4 drøye hestelass i vendingen

Leksvik jordstyre
har søkt herredstyret, spare-
banken og samvirkelagene om
et bidrag til prisnedsettelse på
settepoteter førstkommende vår.
Man frykter stor potetmangel,
særlig hos de mindre bemidlede.

T. Silset, Namdalseid,

skal være ligningskontrollør

også iår, da Wanderås på søk-
nad er fritatt hvervet ennu et år.

Et slumpetreff eller hvad?

Hans Skotrø har en sau som

kom til verden for 4 år siden
nu siste første juledag. Det var
kanskje ikke så merkverdig;
sauene må ha en fødselsdag de
også. Men det synes unektelig å
være litt mere enn et slumpe-
treff når den samme sau siden i
tre juledager har bragt et lam
til verden. De lærde kan sann-
synligvis regne ut hvor ofte
slikt hender.

Ulven og lammet skal gresse
sammen.

Hos Petter A. Grande fikk en

sau jurbetendelse straks efter
lammingen. Den nyfødte ver-
densborger fikk imidlertid en
sjelden pleiemor idet gårdens
bikje som nettop hadde hvalpet,
tok den nyfødte an, pusset den
som en riktig mor og endog lot
den patte sig.

Snikkarkurs i Rota krins.

Siste måndag bar det til med

eit snikkarkurs i Rota krins
med Ola Sve som lærar. 11 ele-
var har meldt seg til kurset.

Scannet fra avisen
Scannet fra avisen