Kjeldearkiv:Bygdenytt (Nr 43 1938)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 43 1938
Plassering: Side 2
Forfatter:

Artikkelen Bilde

Bygdenytt

Målet i skolen

vil bii diskutert på Mållagets

møte på «Fredtun» i morgen.

Det aktuelle emne bør samle

fullt hus.

Gudstjenester:
Bededag : Leksvik kirke kl. 11
Allehelgensdagen: Leksvik kir
ke kl. 11. Altergang

Leksvik Folkeboksamling.'

Inspektøren for folke og skole

boksamlingene i Nord-Trøndelag
var i forrige uke i Leksvik og
ordnet op boksamlingen. Der er
innkjøpt endel nye bøker, utlån
blir satt igang fra imorgen. Bi-
bliotekar er Hans Lyng.

Bondelaget

har fest på «Fredtun» søndag

den 6. november. Talere blir
Lars Viken og fru Ragna Arentz
Da begge er kjent som interes
serte foredragsholdere, bør fe
sten få god tilslutning. Se ellers
annonsen !

To biler
kom atter til bygda i forrige
uke. Den ene er kjøpt av Ole
Fjeldal og den annen av post-
åpner Østbye.

Leksvik kristelige ungdoms-

forening har møte på Fredtun

søndag 6. november kl. 5,30

Veilaget Selli—Dretvik øvre
har rettet en henvendelse til
herredstyret om å appellere for
liksrådets dom i saken Julius
Selli—kommunen.

Nedbøren

var siste uke 15,5 mm. Hittil

nedbør i oktober 130,8 mm.

Nye bureisingsbruk.

Jordstyret har atter under ar-

beid to nye bureisingsbruk. Det
ene er en parsell av Haugsbak
hvor Aksel Hagen akter å boset-
te sig. Det annet er en parsell
av Klokkergården som er akkor-
dert av Johannes Hønnåshagen.

Skatteklagene

strømmer nu jevnt inn Til-

tross for økning i skattebyrdene
ser det ut tid å bli bare et mid-
delsår med klager.

Fylkesmannen

har ikke godkjent vedtaket

om påbygging på Aunets skole.

Scannet fra avisen