Kjeldearkiv:Den andre korsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 39 1938
Plassering: Forside
Forfatter: K. y

Artikkelen Bilde

Den andre
korsen


For noen år siden reiste jeg

innover Trondheimsfjorden med
D/s «Værdalen». Samtidig, rei
ste en med som kalte sig for
Holten. Da Leksviklandet tyde
lig kom tilsyne, kom jeg og Hol
ten i samtale om forskjellige
ting i Leksvik. Herunder sa
Holten: «Har du sett Korsen«
«Ja», sa jeg, «det er blitt en fin
steinstøtte der med innskrift på.
«Nei det er ikke den «Korsen»
på det sted hvor en mann blev
revet ihjel av ulven. Jeg vet av
den også, men det er en annen
kors.» «Den har ikke jeg hørt
om» sa jeg. «Jo,» sa Holten
«Den er mellem Toptjønna og
bekken som rinner ut av Elv-
vatnet. Den står på halv reis
ganske tett inn til veien på
nordsiden av den. Jeg har sett
den to ganger Det var gamle
Gabriel Sollien som viste mig
den, og han fortalte også sag-
net om denne kors tilblivelse
sålede:

I gamle dager gikk ferdaveien

omtrent på samme sted som nu.
De veifarende blev ofte skremt
av spøkelser på dette sted. Til-
slutt blev presten bedt om å
gjøre slutt på disse skremsler
og han hugget så et kors inn i
en stein, og fra den tid var det
slutt med spøkeriet på Toptjønn
fjellet.
Ved den første anledning jeg
efterpå passerte stedet, lette jeg
efter korsen, men fant den ikke.

En tid senere traff jeg på tor

vet i Trondheim en av Dalbyg-
dens forskere. Til ham fortalte
jeg historien om denne korsen,
g at jeg ikke fant den. Han had-
de heller ikke hørt om den,
men blev interessert og vilde se
om han kunde finne den. Et års
tid senere traff jeg forskeren
igjen. Han fortalte så resten av
historen om den

«Jeg søkte selv nokså grundig

efter den i det opgitte strøk,
men fant den ikke. Så fortalte
jeg den andre forskeren i Dal-
bygden om korsen, og han inter
esserte sig også for den. Han
fortalte sin far historien. Da for-
talte faren: <For flere år siden
fant jeg en kors i en stein på
det omhandlede strøk, men da
den la inne på gårdens utmark
og betydningen av korsen var
ukjent for mig fryktet jeg for
der opstå ondsindte naboer som
vilde påstå at korsen var en
merkestein mellem eiendomme-
ne. Derfor tok jeg og sprengte
steinen istykker med dynamitt»
Således gikk det til, at vi nu ba-
re har en «kors» på Leksvik-
skogen.
K. y
|-

Scannet fra avisen