Kjeldearkiv:Drosjer i Harstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Flere drosjeforeninger i Harstad

I en av artiklene på lokalhistoriewikien oppgis det at Harstad og Omegn Drosjeforening ble stiftet 20. juli 1933.

I en artikkel lagt ut på Internett av Tromsø Taxi (http://www.tromso-taxi.no/Historie.html) finner vi også at Harstad Drosje-chauførers forening er nevnt.

De har sakset fra Drosje 50 år : 1926-1976 : Tromsø drosjeeierforening som ble skrevet av Thoralv Lund i 1976.

Her heter det blant annet:

«Året 1926 den 26 august enedes samtlige drosjebileiere om at fatte en beslutning om at danne en Forening for Tromsø bys Drosjeeiere. Til stede var fremmøt 13 Drosjebileiere. Derefter enedes man om at velge en foreløbig Bestyrelse bestaaende av 5 medlemmer. Valgt ble til formand Magnus Hansen. Sekretær ble valgt Jens Pettersen og til Kasserer ble valgt Harry Larsen. De øvrige medlemmer av Styret ble valgt Alf Dahl og Kristian Isaksen. Som 1 st. Supleant ble valgt Erling Hansen og som 2 den sup- leant ble valgt Harald Pedersen. Valgt til viseformand ble Alf Dahl. Derefter enedes man om at Styret skulde utarbeide Lover snarest mulig til Foreningens endelige Konstitution. Indskrivningspengene blev fastsatt til 1- en Krone for hvert Medlem. Derefter hevedes møtet. J.E. Pettersen. Magnus Hansen. Alf Dahl. Erling Hansen. Karl Strøm. Kristian Isaksen. T. Strøm. Erling Bjørvik. Harald Pedersen. Meier Sørensen. Klas Eriksson. Alf Berger. Harry Larsen.?

Saker foreningen arbeidet meget med i den første tiden var bl.a. spørsmålet om avgiften for holdeplassen, reduksjon av bensinprisen, nedsettelse av takstene for transport av drosjebiler med fergene. ? Det var ?pinaktige? tider, som det står skrevet i en av protokollene fra 1928. De ?pinaktige? tidene var vel også en av årsakene til at det oppstod kontingentrestanser innen foreningen. Veiavgiften var også tung å få betalt og foreningens styre søkte Justisdepartementet om utsettelse med betalingen, noe departementet telegrafisk avslo. Man ønsket å få betalingstiden utsatt fra 28 februar til 1. juni og begrunnelsen for henvendelsen var at vinteren ga liten inntekt. Kjøresesongen var kort og bilene måtte ha forsvarlig vedlikehold og ettersyn. Man søkte også støtte fra Troms Innland Rutebil og Harstad Drosje- chauførers Forening i dette spørsmål som man mente også berørte disse.»

Av dette ser vi klart at Harstad Drosje-chauførers forening må ha vært stiftet senest i 1926 - sannsynligvis enda tidligere.

Kilde