Kjeldearkiv:Ekebergkongens tilholdssted

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ekebergkongens tilholdssted

Denne gang blar jeg opp i Akers-Posten fra 15. november 1913:

NY UTPARCELLERING PAA EKEBERG.

Ekeberg summer en om ørene for tiden. Paa Ekeberg kommer der trik og sjømandsskole. Kirke skal det bygges der naar Nordstrand sogn en vakker dag utskilles fra Aker, saa skal det antage navnet efter hovedgaarden og kalde sig "Ekeberg sogn", som naturligt er. Kristiania har kjøpt hovedgaarden (Store Ekeberg) og Venstre har forslag fremme om at utparcellere den store eiendom til villaby og skape sunde boliger for 15 000 mennesker. Vi bringer i dag billedet av den anden store eiendom, som ligger deroppe paa plataaet, nemlig gaarden "Lille Ekeberg".

Villabebyggelse

Ogsaa denne eiendom vil i nær fremtid skifte karakter, idet den er regulert og skal utparcelleres i 144 byggetomter passende for en families huse med have. Oprindelig tilhørte Lille Ekeberg Munkehagen (Munkehagen var en gård som lå mellom Grønlia og Kongshavn nede ved fjorden. Det er uvisst hvordan en skal sette navnet i forbindelse med munkene) og har vært havnegang eller sommersæter for denne eiendom. Der er bygget en vei mellem disse to eiendomme og "Sæterveien" brukes den dag i dag naar man skal rask til eller fra byen. Som man af billedet vil se egner den smukke gaard med sine svakt heldende jorder fortræffelig til bebyggelse for villaer. Videre vil man av billedet se at der er to hovedbygninger, den ene i nyere stil opført i 80 aarene, og en ældre, der efter sigende skal være over 100 aar gammel, og som der er en ren fryd at se for øiet, saa vakker er den. Av dokumenterne fremgaar det, at Thomas Johs. Heftye & Søn eiet gaarden i 1837 og at disse i 1854 solgte den til Anders Hansen Lilleaasen for 2500 Spd. Fra 1872-1880 eiedes den av Rich. Sørensen, derpaa 1880-1898 av skipsreder Chr. Dahl. Den eies nu av bokhandler N. Falck-Ytter.

Skatter i fjellet

Det er nok egentlig paa denne eiendom, Ekebergkongen har holdt til og fra "Dragetoppen" har man den herligste utsigt over Kristiania og Østre Aker. Sit navn skal Dragetoppen ikke ha faat fordi guttene sætter op sine drager paa dette sted; men fordi i fjeldet nedenunder ruger dragen over alle de skatte, som Ekebergkongen lod ligge igjen her den gang han flyttet til Kongsberg. Rimelig er det ogsaa at det er her Ekebergkongen særlig færdedes; ti like under en ligger "Svingen", og ifølge Asbjørnsen blev jo konen hentet herfra dengang Ekebergkongens datter var i barselnød. Da man tømte Gaasedammen for nogen aar siden fandt man i den to akkurat like store keglebanekugler. Den ene var av pokkenholt (veldig tungt og hardt tre som ble brukt til kjeglekuler og tre-tannhjul etc.) den anden av grant. Formodentlig brukte Th. Johs. Heftye den første og Ekebergkongen den anden.

Det sies at Ekebergkongen flyttet ut fra Ekebergåsen for annen gang i forbindelse med byggingen av Ekebergtunnelen. Det var for meget dunder og brak i den ellers så fredelige ås. Kjenner dagens barn (og voksne) til den lokale eventyrskikkelse? Det er sannelig ikke alle områder som har sitt eget troll (eller er han ikke troll?)


Kilder

  • Pedersen, Gunnar: B.1: Aktuell historie. 2008. 161 s Utg. Nordstrands blad. ISBN 978-82-303-1118-9. S. 22: Ekebergkongens tilholdssted.Lavendel.JPG Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Den ble opprinnelig publisert som NB 122 den 09.10.2001. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.