Kjeldearkiv:En grotesk hendelse på Minde hvilested

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Beretningen som er gjengitt nedenfor, er skrevet av Johan Martin Svendsen. Han var født i 1842 og døde i 1917 nær 75 år gammel. Svendsen var snekkermester i Christiania, men vokste opp på Sandbakken i Skedsmo. Denne beretningen om Minde hvilested er nedtegnet i en håndskrevet bok som Svendsen etterlot seg. Beretningen gjengis ordrett slik den er nedtegnet. Hendelsen som beskrives, har antagelig skjedd i siste halvdel av 1800-tallet.

”På Grændsen af Skedsmo og Sørum laa gaarden Minde et eldgammelt Hvilested hvor der også i Fortiden solgtes Brendevin. der var 2 meget store Bygninger med indebygget Gaardsrum på Minde haaltes Skatteting og Maanedsting for Nedre Rommerige og der blev Prosesser og Dommer behandlet. Der var også et sted hvor Reisende fik overnattet der ønskede Seng m.m. naar større Militære Afdelinger hvilede natten over i Nærheden laa i almindelighed de høiere Ofiserer paa Minde.

En Vinter hente et Ulykestilfælde der meden 2 Piger som vi kjente tjente der det var Andrine Christiansdatter og Elen Andersdatter Aasen siden gift med min Onkel Christian Svendsen. Der kom en Ung Mand fra Eidsvold der skulle vande sin Hest og fik laane en Bøtte og gikk til Brønden hvor der var tyk froset Is og hugget et stort Hul i Isen for at komme til Vandet hvor var Manden falt paa Hovede ned i Brønden og Druknet. Da han savnedes blev han taget op og lag paa en stor Bordplade og der frøs han fast, da han skulle bringes til Eidsvold saa skulde der forsøges at tine ham af Bordpladen og de nevnte Piger sad hele Natten og fyrede i Ovnen hvor Liget laa men det hjalp ikke de tok Pladen med Liget paa og kjørte det til Eidsvold hvor det vel senere blev optinet og Begravet.”

Kilder

  • Svendsen, Johan Martin: Håndskrevet bok med historiske nedtegnelser fra 1800-tallet. Udatert. .