Kjeldearkiv:Gassdrevet Østensjøbuss

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gassdrevet Østensjøbuss

Noen fornyelser får vi inrømme at det er, når det gjelder kollektivtransporten i Oslo. Gass som drivstoff på bussene, er imidlertid ikke av ny dato.

Norsk Trafik as startet sin første bussrute i 1918. Den gikk fra Østensjø til Vålerenga. Akers-Posten skriver om begivenheten:

Norsk trafik aktieselskap, hvis formaal er at sørge for bedre kommunikationsmidler fra byens centrum og utover til villastrøkene i omegnen har nu aapnet sin første rute mellem Vaalerengstrikkens endepunkt og Østensjø. Ruten som er provisorisk underholdes av den ovenfor avbildede automobil, hvor der er sitteplads til 14 personer, iberegnet chaufføren. Bilen er indrettet med sidebænker og indgang bak. Ingeniør Eckbo oplyser paa Akerspostens forespørsel, at det selvfølgelig er meningen, at ruten skal begynde nede i centrum, sandsynligvis paa Stortorvet, men at man endnu mangler tilladelse av Kristiania kommune. Naar nu tiderne engang blir normale, og man atter faar bensin, vil der paa taket, bli indrettet plads for bagage og gods. Ingeniøren meddeler videre, at den igangsatte prøvedrift har git de bedste resultater, og at selskapet, saasnart trafiktilladelse meddeles fra Kristiania vil igangsætte flere ruter. Norsk trafik aktieselskap, hvis direktion bestaar av advokat Helliesen, formand, advokat Eckbo, ingeniør Eckbo, direktør Fr. Bennett og gaardbruker Husebye, har en kapital paa 375 000 kroner, denne vil naar de normale tider atter indtræder, ganske sikkert bli betragtelig utvidet.Kilder

  • Pedersen, Gunnar: Aktuell historie II : Nordstrand og Østensjø før og nå. 2009. 152 s. Utg. Frie Fuglers forlag. ISBN 978-82-995415-4-1. S. 118: Gassdrevet ØstensjøbussLavendel.JPG Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Den ble opprinnelig publisert som NB 257 den 15.04.2004. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.