Kjeldearkiv:Gaver fra Skedsmo Sparebank 1883-1964

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skedsmo Sparebanks overskudd ble benyttet til å styrke bankfondene og som gaver til allmennyttige formål i kommunen. Som de fleste andre sparebanker tok det lang tid før banken fikk overskudd som kunne deles ut som gaver i lokalsamfunnet. Oversikten er skrevet av de to jubileumsberetningene.

Gaver før 1910

 • Fra 1893: årlige bidrag til folkeboksamlingen
 • 1884: 300 til oppussing av kirken
 • 1884: 300 til ovner i kirken
 • 1895: 150 til opprettelse av industriskole

Gaver mellom 1910 og 1915

 • Skedsmo landbruksforening - 1100
 • Orgel i Skedsmo kirke - 600
 • Tuberkulosehjem i Akershus Amt - 300
 • Sykepleierske i Skedsmo bygd - 200
 • Skedsmo Tuberkulosefond - 100
 • 17. maifest for barna i 1914 - 100

Til sammen - Kroner 2770

Mellom 1915 og 1940

 • Akershus Skogselskap - 210
 • Skedsmo gravkapell - 1000
 • Folke- og skoleboksamlinger - 525
 • Skedsmo Indremisjon - 40
 • Skedsmo Tuberkulosefond - 80
 • Skedsmo sanitetsforening - 970
 • Skedsmo landbruksforening - 6425
 • Leirsund okseholdsforening - 1285
 • Arbeidet for døve - 95
 • Ny jord - 95
 • Glassmalerier i Skedsmo kirke - 690
 • Utsmykning av kirken og gravkapellet - 1205
 • Grunnfond for Strømmen sparebank - 2000
 • Kirke i Strømmen - 500
 • Nidarosdomen - 500
 • Romeriks- og hagebruksutstillinger - 550
 • Skedsmo Telefonselskap - 500
 • Skedsmo bygdebok-komite - 400
 • Skedsmo søndre feavlslag - 485
 • Bevertning av skolebarn 17. mai - 440
 • Gjellerås feavlslag - 150
 • Østlandske vanførelag - 50
 • Østlandske Blindeforbund - 75
 • Romerike ættehistorielag - 100
 • Skedsmo Bondelag - 620
 • Idrettslagene - 265
 • Leirsund folke- og skolebad - 1000
 • Skedsmo bygdemuseum - 150
 • Olavsbautaen - 100
 • Polarskipet ”Fram” - 25
 • Ragnhild Jølsenbautaen - 25
 • Diverse tilfeldige utdelinger - 120
 • Finlands Røde kors - 500

Til sammen - Kroner 21175

Perioden 1940-1965

 • Jordbruksformål i Skedsmo - 3000
 • Idrettsformål i Skedsmo - 1600
 • Helseformål - 7000
 • Kristelige formål - 2370
 • Div. humanitære formål - 6000

Til sammen - Kroner 19970

Kilder

 • Borgen, Arne: Skedsmo Sparebank. Utgitt til bankens 100 års jubileum 7. oktober 1965. Skedsmo 1965.
 • Huus, Anders m. fl.: Skedsmo Sparebank gjennom 75 år. 1865 – 7.oktober – 1940. Oslo 1940.