Kjeldearkiv:Husmannskontrakt, Davik 1845

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne husmannskontrakten er gjengitt etter Skappel, S.: Om husmandsvæsenet i Norge. Dets oprindelse og utvikling (Videnskapsselskapets skrifter. II. Hist.filos. klasse 1922. No. 4.) Kristiania 1922. Fotografisk opptrykk utgitt av Universitetsbokhandelen - Blindern 1979. Side 137:

Som et eks. paa en vestlandsk bygselkontrakt meddeles her en fra Daviken, indgaat i 1845. Kontrakten gjælder en søns overtagelse av bygselplads efter faderen: Da .... haver til mig betalt den omforenede fæste, saa skal han pladsen .... nyde, bruge og beholde sin livstid paa følgende

Conditioner:
  1. Svares til mig som jordeier aarlig og i rette tid i grundleie 6 spd. 60 skill.
  2. Om sommeren skal han have tilladelse at lade græsse i udmarken saa mange kreaturer som paa pladsen kan foeres, men ei flere.
  3. Svarer han mig aarlig to arbeidsdage, saa forbindes han og, naar av mig forlanges, at svare skyds, dagsarbeide, spinding m.m. mot almindelig betaling.
  4. Husene bortflyttes ikke av pladsen, uden mit samtykke, der i saa tilfælde skal have forkjøpsret.
  5. Maa han ikke uden min tilladelse huse husmænd eller fremmede fiskefolk.
  6. Den rogn han faar, forpligtes han at sælge til landeieren mod almindelig pris.
  7. Naar jeg som jorddrot kommer med mine sildenøder for at fiske, skal han hermed være behjælpelig.
  8. Landslod av sild og al slags fisk, som fanges med nod, forkasterettighed og grundeleie av fiskestuer og andre bygninger, som tillades at oppføre der paa landet, forbeholder jeg mig.
  9. Til sin fader .... svarer han aarlig foder til en ko og en halv tønde byg.

Forøvrig opfører han sig som en pladsmand bør efter loven, sker ikke dette, skal han have sin fæste forbrudt.